Obavijest vlasnicima plantažnih nasada koštičavog voća o mjerama zaštite krajem srpnja

Od posljednje preporuke za moguće zaštite koštičavog voća proteklo je petnaest dana (05.7.). Započela je i traje ovogodišnja berba nekih koštičavih vrsta i sorata ranijeg dospijeća (neke sorte nektarina, šljiva i bresaka) (npr. Suncrest, President, Ruth gerstetter, Claifornia blue). Ali, na položajima i nasadima gdje još uvijek dozrijevaju plodovi nekih kasnijih sorti bresaka, a plodovi srednje kasnih sorti šljive tek počinju mijenjati boju i u narednom razdoblju započinju dozrijevanjem (npr. Stanley, Bistrica).

Uvjeti za razvoj većeg broja biljnih bolesti u voćarstvu nadalje su povoljni, a razlog tome je vruće, sparno i povremeno kišovito razdoblje koje smo bilježili u prve dvije dekade mjeseca srpnja o.g. (vidi Tablicu 1.)!

Tablica 1. Neki mjerni podatci bitni za razvoj neželjenih organizama koštičavog voća u prve dvije dekade srpnja 2022. godine na nekim mjernim lokalitetima u zapadnom, središnjem i istočnom Međimurju (do 20.7. 2022. u 6.00 h):

Mjerni lokalitet Ukupno oborina (mm) Vlaženje lišća (min) Vlažnost zraka % Prosječna temperatura zraka
Železna Gora 19,0 mm 1.870 minuta 64,29 % 23,30°C
Belica 35,2 mm 4.200 minuta 70,46 % 21,06°C
Mursko Središće 40,4 mm 5.690 minuta 75,25 % 20,78°C
Novakovec 36,6 mm 4.255 minuta 75,63 % 20,27°C
Sv.Juraj u Trnju 26,6 mm 3.510 minuta 68,15 % 20,79°C
Kotoriba 10,6 mm 3.335 minuta 68,00 % 22,01°C
Donja Dubrava 25,0 mm 6.090 minuta 65,53 % 21,19°C

U višegodišnjim prosjecima tijekom mjeseca srpnja u Međimurju očekujemo 67,2 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 20,8°C!

Srpanj je u višegodišnjim prosjecima najtoplije razdoblje u godini na području Međimurja, a vrijeme je u prve dvije dekade ovog mjeseca sukladno očekivanjima: uglavnom stabilno i vruće, ali očekivane padaline smo bilježili samo na nekim mjestima u središnjem Međimurju (npr. Mursko Središće, Novakovec, Belica) dok je na većini lokaliteta padalo manje od očekivanih mjesečnih oborina (vidi Tablicu 1.). Najviše su dnevne temperature zraka u proteklih 14 dana najčešće bile u rasponu 25,5-33,5°C, ali u narednim danima očekujemo “srpanjski toplinski val” s dnevnim vrijednostima u rasponu od 33-39°C! Mogućnost lokalnih oborina u narednim danima nema. Pritom je vrlo sparno, uz prosječne dnevne vrijednosti relativne vlažnosti zraka tijekom istog razdoblja uz riječne doline u rasponu od 67,3-85,6 %. Uz riječne su doline gotovo svakodnevne srpanjske jutarnje rose (jutra su zadnja dva tjedna uglavnom u rasponu 8,0°-14,7°C), pa vlaženje biljaka pritom traje barem 100-675 minuta (vidi Tablicu 1.)!

Sparina, jutarnje rose i toplina uz povremene oborine još uvijek pogoduju razvoju bolesti lišća i plodova koštičavog voća, npr. pepelnice (Sphaerotheca), krastavosti (Venturia), šupljikavosti lišća (Stigmina), te smeđe truleži plodova (Monilinia), dok se na šljivama još javljaju hrđa (Tranzschelia) i plamenjača (Polystigma) a na trešnjama i višnjama kozičavost lišća (Blumeriella). Plantažne nasade trešnje i višnje nakon berbe plodova preporučujemo tijekom ljetnog kišnog razdoblja dodatno zaštititi protiv kozičavosti lišća (Blumeriella jaapii) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/). Na netretiranim stablima i osjetljivim sortama trešnje (npr. Van u središnjem dijelu Županije) u posljednjih 15-ak dana značajno raste zaraza uzročnikom kozičavosti lišća!

VAŽNO: U drugoj polovici mjeseca srpnja o.g. nastavljaju se brojni ulovi leptira breskvina savijača (Cydia molesta) i šljivina savijača (Cydia funebrana) (naročito u manjim mješovitim voćnjacima gdje se ne provodi njihovo usmjereno suzbijanje)! U posljednjih mjesec dana nema prekida leta breskvina moljca (Anarsia lineatella) pa je po brojnosti odraslih leptira teško zaključiti kada je završila prva i započela letom druga generacija!

Tablica 2. Prosječni tjedni ulovi nekih štetnika na ferotrapovima u središnjem i zapadnom dijelu Međimurja (nasadi bez mreže protiv tuče) tijekom posljednja dva tjedna!:

Štetni organizam Cydia pomonella Leucoptera Cydia molesta Cydia funebrana Anarsia

lineatella

Ostrinia
Prosječni tjedni ulov leptira 1,0 29,0 34,5 51,5 4,5 2,5

Cydia pomonella=jabučni savijač; Leucoptera=moljac kružnih mina; Cydia molesta=breskvin savijač; Cydia funebrana=šljivin savijač; Anarsia=breskvin moljac; Ostrinia=kukuruzni moljac!

Njihova ljetna populacija uzrokuje “crvljivost” plodova, zbog koje se naknadno jače razvija trulež plodova (Monilinia). Uzročnici “crvljivosti” bit će jače usmjereni na sorte bresaka i šljiva kasnijih rokova dozrijevanja plodova!

Ipak, ljetne mjere zaštite u koštičavom su voću vrlo ograničene dozrijevanjem pojedinih voćnih vrsta i pripadajućom karencom sredstva za zaštitu bilja.

Koštičave voćne vrste i sorte čiji plodovi dozrijevaju ovih dana ili traje njihova berba ne preporučujemo tretirati kemijskim sredstvima za zaštitu bilja!

U narednim danima valja planirati mjere zaštite samo u nasadima (ili dijelovima nasada) bresaka i šljiva sa sortama kasnije epohe dozrijevanja, čiji početak berbe se očekuje u prvoj polovici ili sredinom mjeseca kolovoza.

Prednost dajemo fungicidima kraće karence (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/) ili je moguće koristiti biološke pripravke na osnovi Bacillus subtilis (Bacillus amyloliquefaciens) (K=nije primjenljivo)!

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Pri izboru insekticida za suzbijanje ljetne populacije uzročnika crvljivosti plodova bresaka i nektarina (Cydia molesta, Anarsia lineatella) voditi računa o propisanoj karenci i najvećem broju dopuštenih tretiranja jednim te istim pripravkom u sezoni (u pravilu jedan te isti insekticid ne koristimo više od 2x tijekom sezone). Svakako u sortama bresaka i nektarina kasnijih rokova dozrijevanja prednost u narednom razdoblju dajemo pripravcima kraće karence (7-14 dana) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!.

Na srednje kasnim i kasnim sortama šljiva koje dozrijevaju tijekom kolovoza u narednim razdoblju preporučujemo usmjereno suzbijanje druge generacija šljivina savijača (Cydia funebrana)! Izbor insekticida je u šljivama značajno manji nego u breskvama i nektarinama, a prednost u narednom razdoblju dajemo pripravcima s propisanim karencama 7-14 dana (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

Moguće je protiv uzročnika crvljivosti bresaka, nektarina i šljiva u narednim danima umjesto kemijskih koristiti biološke insekticide (B.t.k.) (K=nije primjenljivo) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Voćare nekoliko zadnjih sezona upozoravamo i na octenu mušicu (Drosophila suzukii), štetnika koji izravno utječe na širenje truleži voća! Stoga preporučujemo redovito postavljati plastične boce zapremine 250, 500 ili 750 ml na kojima se izbuše simetrično izbušene rupice (promjera 5 mm otprilike 3 cm ispod čepa boce). U boce se ulije jabučni ocat (ili vinski ocat ili vodena otopina kvasca sa dodatkom šećera) do otprilike polovice zapremine. Primjenom ovakvih mamaca djelomično se smanjuje populacija octenih mušica!

Dodatna zaštita pčela i divljih oprašivača: Sukladno Zakonu o održivoj primjeni pesticida (NN 46/2022), ako se obavlja tretiranje pesticidom opasnim za pčele, profesionalni proizvođači moraju prije obavijestiti Hrvatski pčelarski savez i povjerenike za izvođenje evidencije pčelara i pčelinjaka te katastra pčelinjih paša po županijama i pčelarskim udrugama u propisanom roku.

Flora i korovna flora koja služi za zatravljivanje u višegodišnjim nasadima ne smije biti u cvatnji, odnosno mora biti pokošena u trenutku tretiranja pesticidima opasnim za pčele.

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Pripremi za ispis