Obavijest proizvođačima oraha

Obavještavamo proizvođače oraha da u proteklih pet dana na našim vizualnim mamcima (žutim ljepljivim pločama) nalazimo prve ulove orahove muhe (Rhagoletis completa).

U slijedećih nekoliko dana pravi je trenutak da se izvrši zaštita oraha od ovog štetnika po preporuci koja je upućena 04.07.2022.g.

Na pojedinačnim stablima oraha, na okućnicama savjetujemo primjenu metode masovnog ulova, na način da se na stablo postave dvije žute ljepljive ploče i hranidbeni atraktant na osnovu amonijeva karbonata. Žute ljepljive ploče postaviti u donjem dijelu krošnje oraha. Žutu ploču mijenjamo svakih mjesec dana ili kraće ovisno o količini uhvaćenih štetnika.

Na ovaj način metodom masovnog ulova mogu se značajno smanjiti štete na plodovima oraha čak do 80 %.

Preporučena sredstava primijeniti sukladno uputama proizvođača i u skladu sa FIS bazom , ambalažni otpad propisno zbrinjavati te voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Marijana Milušić dipl.ing.agr

Email:marijana.milusic@mps.hr

 

Pripremi za ispis