Obavijest vlasnicima nasada i pojedinačnih stabla oraha o praćenju i suzbijanju orahove muhe

Prema iskustvima iz razdoblja 2012.-2021. sezone od druge polovice ili najkasnije zadnjih dana mjeseca srpnja do prvih dana mjeseca rujna valja pratiti populaciju orahove muhe (Rhagoletis completa), te poduzeti preventivne mjere zaštite plodova. U Međimurju je prva pojava orahove muhe potvrđena prije deset godina: 2011. godine, a već nakon 2012. bilježimo vrlo visoki stupanj zaraze plodova, koje na mnogim nezaštićenim stablima u proteklih osam godina procjenjujemo 100 %!

Zbog iznadprosječnih toplina u mjesecu svibnju i lipnju, ove smo sezone žute ljepljive ploče sa atraktantima (Csalomon) radi praćenja populacije orahove muhe na lokalitetima u središnjem i zapadnom dijelu Međimurja postavili već sredinom zadnje dekade mjeseca lipnja (23.6. 2022.), te smo u proteklih tjedan dana uhvatili prve jedinke odraslih oblika orahove muhe (10.7. u zapadnom dijelu, te 17.7. u središnjem dijelu Međimurja)!

Orahova muha ima samo jednu generaciju godišnje a pojavljuje se sredinom i krajem ljeta (vidi Tablicu 1.). Desetak dana nakon prve pojave muha počinje odlaganje jaja. Ženke odlažu oko 15 jaja u zelenu lupinu iz kojih nakon 5 dana izlaze ličinke. Zelene lupina oraha postaje mekana, zbog tanina koji se oslobađaju s vremenom pocrni, te se zalijepi za ljusku oraha i teško se odvaja od nje. Napadnuti plodovi otpadaju ili ostaju cijelu zimu na drveću. Ranije napadnuti plodovi oraha od muhe obično otpadaju sa stabla.

Utvrđivanje prisutnosti i praćenje populacije orahove muhe je moguće pomoću žutih ljepljivih ploča (1 ploča na veće stablo ili 2 ploče/ha).

VAŽNO: Veći broj postavljenih žutih ljepljivih ploča po stablu oraha omogućuje veći ulov muha pa se na taj način može smanjiti njihova štetnost!

Svim vlasnicima pojedinačnih stabla oraha koji žele spriječiti štete od orahove muhe preporučujemo najkasnije ovih dana započeti vješati žute ljepljive ploče na stabla. Orahova muha prezimi u zemljištu, pa je žute ljepljive ploče u početku njihove pojave dovoljno vješati u donjem dijelu krošnje stabala oraha! U svrhu smanjenja šteta od orahove muhe metodom masovnog ulova odraslih oblika preporučuje se postavljati 2-10 žutih ljepljivih ploča po drvu ili 20-24 komada/100 m²!

Iskustva u Međimurju (2012. i 2013.) dokazuju da je masa (težina) jezgre napadnutih plodova bila je 20 % manja od nezaraženih, ali je pritom kvaliteta bila značajno narušena zbog razvoja suhe truleži!

 Tablica 1. Dinamika ulova odraslih oblika orahove muhe (Rhagoletis completa) u sjevernim hrvatskim područjima tijekom proteklih devet godina (2011.-2020.):

Godina praćenja Ulov orahove muhe na žute ljepljive ploče Ukupan godišnji ulov
srpanj kolovoz rujan
2011.* 2 4 6
2012.** 197 743 7 937
2013.** 15 286 326 627
2014.** 89 648 5 742
2015.** 74 165 22 261
2016.** 60 47 10 117
2017.** 1 9 5 15***
2018.** 14 164 13 191
2019.** 23 286 11 320
2020.** 17 196 19 232
2021.** 6 32 3 41***

*granični lokalitet u zapadnom dijelu Međimurja (matični nasad oraha); **pojedinačno stablo uz poljski put u središnjem dijelu kraj Čakovca! Najraniji ulov orahove muhe: 9.7. 2013.! Najkasniji ulov orahove muhe: 23.9. 2012.!; ***totalne štete od proljetnog smrzavanja (na praćenom stablu nije bilo plodova oraha)!

 Budući smo u protekla dva i pol mjeseca na svim mjernim mjestima u Međimurju zabilježili iznadprosječno toplo vrijeme (svibanj i lipanj), sa povremenim vlažnim razdobljima (od 25.5.-10.6., te od 23.6.-10.7. 2022.) na lišću i plodovima oraha se razvijaju i pojavljuju još dvije bolesti: siva pjegavost (Gnomonia leptostyla) i bakterijska tamna pjegavost oraha (Xanthomonas campestris pv. juglandis)! Simptome ovih bolesti valja razlikovati od simptoma napada ličinki orahove muhe!

Potrebu, optimalne rokove i način moguće usmjerene zaštite plantažnih nasada i pojedinačnih stabla oraha uz okućnice i vikendice protiv orahove muhe (Rhagoletis completa) uputit ćemo u narednim preporukama!

Obično s usmjerenim suzbijanjem orahove muhe valja započeti kada na žutoj ljepljivoj ploči bude uhvaćeno deset odraslih oblika ili kada desetak dana nakon prve pojave odraslih oblika započnu odlaganjem jaja!

Dodatna zaštita pčela i divljih oprašivača: Sukladno Zakonu o održivoj primjeni pesticida (NN 46/2022), ako se obavlja tretiranje pesticidom opasnim za pčele, profesionalni proizvođači moraju prije obavijestiti Hrvatski pčelarski savez i povjerenike za izvođenje evidencije pčelara i pčelinjaka te katastra pčelinjih paša po županijama i pčelarskim udrugama u propisanom roku.

Flora i korovna flora koja služi za zatravljivanje u višegodišnjim nasadima ne smije biti u cvatnji, odnosno mora biti pokošena u trenutku tretiranja pesticidima opasnim za pčele.

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Pripremi za ispis