Obavijest proizvođačima oraha

Proizvođačima oraha upućujemo obavijest da u nasade oraha postave vizualne mamce žute ljepljive ploče za praćenje orahove muhe (Rhagoletis completa).

Ovaj štetnik se javlja u prvoj polovici srpnja , odlaže jaja u zelenu ljusku ploda oraha, iz jaja izlaze ličinke koje žive i hrane se unutra ploda 3-5 tjedana. Ličinka se na kraju kukulji u plodu ili plitko u tlu te tako prezimi.

Žute ploče postaviti u donju trećinu krošnje.

Za zaštitu od orahove muhe primijeniti insekticid Imidan 50 WG.

Zbog krošnje oraha koja je prirodno vrlo velika uz insekticid može se dodati biljno- proteinski mamac Buminal. U tom slučaju se može tretirati samo donji dio krošnje jer ovaj proteinski mamac privlači orahovu muhu.

 

Preporučena sredstava primijeniti sukladno uputama proizvođača i u skladu sa FIS bazom , ambalažni otpad propisno zbrinjavati te voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Marijana Milušić dipl.ing.agr

Email:marijana.milusic@mps.hr

 

 

Pripremi za ispis