Obavijest proizvođačima jabuka

Vruće i sparno vrijeme praćeno lokanim povremenim oborinama pogoduje daljnjem  razvoju bolesti u voćnjacima. Stoga je važno nastaviti provoditi zaštitu.

U nasadima sa vidljivim simptomima pepelnice (Podosphera leucotricha) primijeniti jedan od fungicida: Luna experience, Nativo 75 WG, Zato 50 WG i dr. Navedeni fungicidi djeluju i protiv čađave krastavosti (Venturia inaequalis).

Tijekom srpnja kako rastu plodovi uz čađavu krastavost i pepelnicu potrebno je i obavljati zaštitu i protiv uzročnika bolesti ploda: gorke truleži (Gleosporium spp.), smeđe truleži ploda (Stemphylim spp.) i dr., za tu namjenu primijeniti jedan od fungicida: Caption 80 WG, Kapetan 80 WG, Scab 80 WG i dr.

 

Praćenjem leta jabučnog savijača (Cydia pomonella) zabilježili smo kritične brojeve, pa potrebno izvršiti zaštitu jednim od dozvoljenih insekticida : Coragen 20 SC, Mospilan 20 SC, Affirm, Affirm opti, Carpovirusine EVO 2 i dr.

 

I dalje pratiti pojavu crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi) te hrđastih grinja, obzirom na vrijeme moguća je jača pojava i ovog štetnika. Kritičan broj je 8-10 pronađenih pauka po listu,  ako je potrebno zaštitu izvršiti jednim od  akaricida: Vertimec 018 SC, Kraft 18, Apache i dr.

 

Preporučena sredstava primijeniti sukladno uputama proizvođača i u skladu sa FIS bazom , ambalažni otpad propisno zbrinjavati te voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Marijana Milušić dipl.ing.agr

Email:marijana.milusic@mps.hr

 

 

Pripremi za ispis