Obavijest vinogradarima

Od zadnje preporuke prošlo je 10 dana. Toplo i sparno vrijeme sa visokom relativnom vlagom zraka pogoduje razvoju pepelnice. Stoga, za zaštitu protiv pepelnice potrebno je primijeniti neke od preparata: Nativo WG, Stroby DF, Talendo SC, Topas 100 EC, Vivando SC, Dynali, Domark 40 ME, Luna experience i dr.

Zaštitu protiv plamenjače (Plasmopara viticola) moguće je provesti preparatima: Mikal premium F, Mikal Flash, Ampexio, Curzate F, Pergado F, Cabrio top, Actlet F, Mildicut 25 SC, Polyram DF i dr., te je moguća primjena i bakrenih preparata.

 Prednost dati fungicidima koji su najmanje korišteni.

 Sorte koje su u fazi zatvaranju grozda potrebno je tretirati protiv sive plijesni ili botritisa (Botrytis cinerea) preparatima: PYRUS 400SC, CHORUS 75 WG, CANTUS, GEOXE, itd

 Za suzbijanje druge generacije pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana) dozvolu imaju preparati: Cythrin Max, Affirm, Laser, Rotor SuperCoragen 20 SC i dr.

Važno je da svi vinogradari provode kontrolu svojih vinograda na prisutnost zlatne žutice vinove loze, odnosno da prate pojavu američkog cvrčka. Stoga za njegovo praćenje potrebno je postaviti žute ljepljive ploče i to na srednju armaturnu žicu.

Registrirani insekticidi za suzbijanje američkog cvrčka (Scaphoideus titanus) su: Sumialfa 5FL, Cythrin max, Abanto, Pyregard, Asset Five, Sivanto Prime, Krisant EC, Mavrik Flo, Flipper, Direkt Grren.

Na snazi je novi Zakon o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) gdje u članku 73. stoji da je svaki profesionalni korisnik obvezan čuvati i voditi evidenciju o uporabi pesticida na razdoblje od tri godine kao i račune za kupljene pesticide.

Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

 

Zrinka Večerić, mag.ing.fitomedicine

zrinka.veceric@mps.hr

Pripremi za ispis