Preporuka vlasnicima trajnih nasada oraha

Pregledom komercijalnih nasada oraha na više lokaliteta u Osječko-baranjskoj županiji (Popovac, Bizovac i Đakovo), utvrđeno je kako su kultivari oraha u fenofazi prema BBCH skali 78-81 tj. 80% plodova je postiglo završnu veličinu. Imajući u vidu evidentan nedostatak oborina od početka vegetacijske sezone, u nasadima nije primijećen jači razvoj gljivičnih oboljenja zelene mase ili plodova oraha uz izuzetak pojedinih lokaliteta koji su dobili nešto više oborina u obliku ljetnih pljuskova ili čak ledotuče. U takovim nasadima zamijećena je pojava razvoja Sive pjegavosti lišća oraha (Gnomonia leptostyla). Prvi simptomi bolesti javljaju se na lišću u obliku pjega koje su različite veličine i nepravilno su razmještene po listu. Gljivica može napasti i plod oraha kao i jednogodišnje izbojke. Središnji dio pjege je siv dok je vanjski dio pjege tamno smeđe boje. Kod jače zaraze već sredinom ljeta dolazi do sušenja listova i do prijevremene defolijacije. Za tretman protiv ove bolesti u ovome periodu, registrirana su sredstva na bazi bakarnog hidroksida (Champion WG 50) ili bakarnog oksiklorida (Neoram WG) s napomenom kako treba voditi računa o dozaciji sredstava po jedinici površine koja je obično 30-50% manja od tretmana uz zimskom periodu (pogledati uputu proizvođača). Od organskih fungicida za sivu pjegavost lišća oraha, registrirano je sredstvo na bazi miklobutanila (Systhane 20 EW – Krajnji rok za primjenu zaliha: 31.01.2023.) te kombinirani fungicid na bazi piraklostrobina i boskalida (Signum).

Od štetnika oraha u gotovo svim nasadima je primijećena nazočnosti velike i male orahove uši (Calaphis juglandis i Chromaphis juglandicola), kao i orahove grinje-lisne šiškarice (Eriophyes erinea) ali one ne prave značajnije štete te ih nije potrebno suzbijati posebnim tretmanom. MEĐUTIM, u nasadima kao i na solitarnim stablima na okućnicama, zamijećena je vrlo velika pojava orahove grinje (Aceria tristriata; eng. walnut blister mite), koja prijeti značajnom smanjenju asimilacijske površine. Štete se očituju na listovima oraha s karakterističnim galama. Štetnik (grinja) nije vidljiv ljudskim okom već pod povećanjem ručnom lupom od 20x-30x. Ova grinja za razliku od grinje-lisne šiškarice, na licu i naličju listova oraha stvara puno sitnija ispupčenja-gale (2-3 mm u promjeru) najčešće, žute, crvene ili smeđe boje. Na žalost u RH u zaštiti oraha nemamo registriranih akaricidnih ili sumpornih pripravaka.

Na plodovima oraha zamijećena je i prisutnost otvora ispunjenim crnim grizotinama kao posljedica odlaganja jaja letptira Orahovog savijača (Cydia amplana) i Jabučnog savijača (Cydia pomonella). Ličinke oba savijača čine identične štete (crvljivost jezgre ploda) s razlikom da su ličinke jabučnog savijača ružičaste boje a ličinke orahovog savijača nešto svjetlije (blijedo žute) boje. Za suzbijanje savijača mogu se koristiti pripravci na bazi deltametrina (Decis 100 EC, Scatto, Rotor super, Demetrina 25 EC i Deltagri), fosmeta (Imidan 50 WG – Krajnji rok za primjenu zaliha: 01.11.2022.), klorantraniliprola (Coragen 20 SC) dok su u ekološkoj proizvodnji dozvoljeni pripravci na bazi spinosada (Laser) i granulovirusa (Carpovirusine EVO 2).

Tijekom ljeta 2021. godine, praćen je let Orahove muhe (Rhagoletis completa Cresson, Diptera: Tephritidae) na više lokaliteta u Osječko-baranjskoj županiji. Za praćenje leta korištene su obične žute ljepljive ploče A4 formata uz dodatak sintetičkog hranidbenog atraktanta (amonijev karbonat ili amonijev citrat), koji proizvodi mađarska tvrtka Csalomon (U RH distributer je tvrtka Colić trade d.o.o.). Prvi ulov zabilježen je dana 18. srpnja u trajnom nasadu oraha u k.o. Popovac (Baranja), nakon čega je ulov svakodnevno rastao eksponencijalno.

Iako let orahove muhe u istočnoj RH još uvijek nije započeo, bitno je spomenuti kako su u protekloj vegetacijskoj sezoni (2021.) u nasadima kao i na solitarnim stablima oraha na kojima nisu provođene mjere zaštite, štete bile vrlo velike. Podsjećaju se vlasnici nasada oraha koji su prijavili mjeru ruralnog razvoja M10.1.12. – KFK, kako je potrebno postaviti u nasade feromonske, vizualne ili hranidbene klopke za Orahovu muhu (Rhagoletis completa), najkasnije 30.06. a koje uz redovite preglede i vođenje propisane evidencije, moraju ostati u nasadu do 31.08. tekuće vegetacijske sezone.

Voćarima amaterima preporučuje se da od 10.07.2022. godine, na solitarna stabla na okućnicama, postave najmanje dvije (2) žute ljepljive ploče (ili dvije žute ljepljive ploče uz dodatak hranidbenog atraktanta) po stablu u svrhu praćenja početka leta orahove muhe.

Optimalne rokove, načine moguće zaštite komercijalnih nasada i solitarnih stabala oraha uz okućnice (insekticidni tretmani ili metoda masovnog ulova) od navedenog štetnika biti će podrobnije pojašnjeni u narednoj preporuci!

Za više informacija o praćenju leta kao i morfološkim osobinama orahove muhe, voćari se upućuju na praćenje mrežne stranice Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva Ministarstva poljoprivrede (www.savjetodavna.hr) u rubrici „Aktualno“ (Masovna pojava orahove muhe (Rhagoletis completa) u Osječko-baranjskoj županiji od 24. kolovoza 2021.).

Napomena: Sredstva za zaštitu bilja (SZB), potrebno je primjenjivati sukladno uputama na etiketi. Ambalažni otpad potrebno je propisno zbrinjavati te voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja. Prije svake primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu, preporuča se  redovito praćenje web-aplikacije Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) Ministarstva poljoprivrede radi moguće promjene u registraciji SZB (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

dr.sc. Tihomir Validžić

tihomir.validzic@mps.hr

Pripremi za ispis