Obavijest proizvođačima koštićavog voća

S obzirom na vremenske uvjete (visoka temperature zraka, visoka relativna vlaga zraka, lokalni pljuskovi) ostvareni su uvjeti za pojavu bolesti na koštićavom voću.

Na višnjama i trešnjama kasnijeg roka berbe moguća je pojava simptoma truleži plodova i kozičavosti lista (Blumeriella japii). Zbog kozičavosti lista dolazi do opadanja lista sa stabla te pojave retrovegetacije i na kraju do iscrpljenja voćke.

Na trešnji protiv kozičavosti lista (u razdoblju od završetka cvatnje do berbe vodeći računa o karenci) mogu se upotrijebiti fungicidi: Delan 700 WDG, Chromodin S-65.

Na višnji također protiv kozičavosti lista dozvolu imaju preparati: Chromodin S-65, Luna Expirience.

Protiv truleži plodova dozvolu imaju : Signum na koštićavom voću, Teldor SC 500 (šljiva, trešnja), Luna eksperience (višnja, trešnja).

Na šljivama za zaštitu od šupljikavosti lista (Stigmina carpophila) i narančaste pjegavosti lista šljive (Polystigma rubrum) može se koristiti Captan WP 50, Kastor.

Protiv hrđe (Tranzchhelia discolor), a ujedno i protiv narančaste pjegavosti lista može se koristiti Futura 50 WP.

Na sortama višanja i trešanja ranijeg sortimenta kod kojih je berba završena treba provesti zaštitu protiv kozičavosti lista (Blumeria jaapii) kako tijekom ljetnih mjeseci ne bi došlo do žućenja  i potpunog otpadanja lista. Dozvoljeni preparati su: Chromodin S – 65 , Delan 700 WDG i Syllit 544 SC .

Protiv prisutnog šljivinog savijača (Cydia funebrana) u nasadima šljiva ako je od zadnje zaštite prošlo 14 dana preporuča se primijeniti: Coragen 20 SC, Mospilan 20 SP, Delegate 250 WG, Imidan 50 WG, Affirm opti.

Pri odabiru pripravaka voditi računa o karenci i o maksimalno dozvoljenom broju tretiranja pojedinim pripravkom u sezoni!

 

 Martina Orešković, dipl. inž. agr.

e-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Pripremi za ispis