Obavijest vinogradarima

Nastavano na obavijest od 15. lipnja, obzirom na izuzetno osjetljivu fenofazu voditi računa o preventivnoj zaštiti novog porasta. Indeks rasta lista 3 lista/ tjedno (od 15.06. iMetos).

U nasadima povesti računa:

ŠTETNI ORGANIZAM PROCJENA STANJA/PREPORUKA
 

PLAMENJAČA VINOVE LOZE

(Plasmopara viticola)

I DALJE PREVENTIVNA ZAŠTITA; voditi računa o novom nezaštićenom porastu kao i riziku za grozdove i peteljkovinu; razmacima između tretiranja a ovisno zadnje izvršenoj i primijenjenom pripravku; u posljednja dva tjedna nema zabilježenih uvjeta za nove infekcije; zaštitu provesti prije slijedećih oborina (registrirani pripravci na http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.)
 

CRNA TRULEŽ

(Guignardia bidwellii)

u posljednja dva tjedna nije bilo rizika za razvoj bolesti; (zadnje ostvareni uvjeti za blagu do umjerenu infekciju 09.06.(iMetos));

i dalje provoditi PREVENTIVNU ZAŠTITU vodeći računa o razmacima između tretiranju; zaštitu provesti prije slijedećih oborina (registrirani pripravci na http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .)

 

PEPELNICA VINOVE LOZE

(Uncinula necator)

VISOKI RIZIK ZA RAZVOJ BOLESTI!!!

-ZA EVENTUALNA PRODUŽENJE RAZMAKA IZMEĐU TRETIRANJA INERPOLIRATI SUMPORENJE

(izbor pripravaka u obavijesti od 27.05. a svi registrirani pripravci na http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.)

SIVA PLIJESAN

(Botritis cinerea)

 

u posljednja dva tjedna nije bilo rizika za razvoj bolesti

 

 

ZLATNA ŽUTICA VINOVE LOZE

(Grapevine Flavescense dorée MLO)

(FD)

OBVEZA: NEZARARAŽENO PODRUČJE

SVI POSJEDNICI VINOVE LOZEREDOVNO PREGLEDAVANJE VINOVE LOZE NA SIMPTOME!!!

tipični simptomi moguće trenutno uočljivi:

-nekretanje pupova

-izostanak grozdića

-sasušeni/osipani grozdići

-moguć početak pojave promjene promijene boje lista kod bijelih sorti u žutu a kod crvenih u tamno crvenu

-praćenje i suzbijanje vektora (MATIČNI NASADI, RASADNICI) (vidi niže američki cvrčak)

 

 

CRNO DRVO

(Bois noir )

(BN)

-bolest prisutna na cijelom uzgojnom području

-uglavnom zaraženi POJEDINAČNI TRSOVI (ne redom više trsova)

-simptomi na zaraženim trsovima vizualno vrlo slični zlatnoj žutici (FD); za razlikovanje potreban test (PCR, RFLP)

-u vinogradima i neposrednoj okolini vinograda preporučamo redovno uklanjanje korova posebice slaka, koprive, crne pomoćnice, amarantusa, rusomače, žabnjaka, lobode, maslačka kao domaćina polifagnih cikada (Hyalesthes obsoletus, Reptalus panzeri) vektora ove fitoplazme

 

ESCA

početak pojave simptoma na zaraženim trsovima; promjena boje i nekroze između žila lista; u narednom razdoblju očekujemo jaču pojavu simptoma
 

 

 

 

AMERIČKI CVRČAK

(Scaphoideus titanus)

OBVEZA: NEZARAŽENO PODRUČJE

ü  MATIČNI NASADI  I RASADNICI:

-praćenje prisutnosti imaga žutim ljepljivim pločama postavljenim na srednju žicu;

praćenje pojave ličinki i suzbijanje;

ü  OSTALI PROIZVOĐAČI- PREPORUKA;

na lokalitetima sa niskom populacijom štetnika ličinke se teže pronalaze (tijekom 2020., 2021. kod nas niža populacija na svim uzgojnim lokalitetima osim na lokalitetu Krk-Kimpi)

-uskoro očekujemo pojavu imaga (odrasli oblik-praćenje vizualnim lovkama-žutim pločama, preporučamo postavljanje ili zamjenu ranije postavljenih radi lakšeg detektiranja)

(pregled registriranih pripravaka u tablici niže i/ili na http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.)

 

 

ZELENI LOZIN CVRČAK

(Empoasca vitis)

PREPORUČAMO PRAĆENJE POPULACIJE VIZUALNIM LOVKAMA I/ILI PREGLED NALIČJA LISTA NA PRISUTNOST ŠTETNIKA; PREMA POTREBI SUZBIJANJE!!!

NA DIJELU LOKALITETA IZNAD PRAGA ŠTETNOSTI; ŠTENIK UGLAVNOM U FAZI LIČINKI I POJAVE ODRASLIH OBLIKA (pregled registriranih pripravaka u tablici niže i/ili na http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.)

 

PEPELJASTI GROZDOV MOLJAC (Lobesia botrana)

 

u nasadima prisutan odrasli oblik; I DALJE PREPORUČAMO PRAĆENJE POPULACIJE FEROMONSKIM LOVKAMA; na praćenim lokalitetima ispod praga štetnosti; u nasadima populacija može varirati ovisno o provođenju mjera; prema potrebi suzbijanje (pregled registriranih pripravaka u tablici niže i/ili na http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.)
 

ŽUTI GROZDOV GOLJAC (Eupoecilia ambiquella)

u nasadima prisutan odrasli oblik; I DANJE PREPORUČAMO PRAĆENJE POPULACIJE FEROMONSKIM LOVKAMA; na pojedinim praćenim lokalitetima pojava odraslih oblika iznad praga štetnosti (VRBNIČKO POLJE); u nasadima populacija može varirati ovisno o provođenju mjera; prema potrebi suzbijanje

(pregled registriranih pripravaka u tablici niže i/ili na http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.)

 

AMBROZIJA

(Ambrosia artemisiifolia)

OBVEZA:

redovno uklanjanje prije početka cvatnje, najbolje čupanjem zajedno sa korijenom, na mjestima većeg proširenja korova, primijeniti agrotehničke ili kemijske mjere suzbijanja

 

 PREGLED INSEKTICIDA REGISTRIRANIH NA VINOVOJ LOZI (izvor FIS-baza na dan 27.06.2022.).

AKTIVNA TVAR TRGOVAČKI NAZIV NAČIN DJELOVANJA ŠTETNI ORGANIZAM
 

 

cipermetrin

 

 

CYTHRIN MAX

 

 

kontaktno, želučano

pepeljasti grožđani moljac, žuti grožđani moljac,lozin zeleni cvrčak, američki cvrčak, grozdov savijač, cigaraš
deltametrin DECIS 2,5 EC kontaktno pepeljasti grožđani moljac, žuti grožđani moljac, američki cvrčak
deltametrin DECIS 100 EC;

SCATTO; ROTOR SUPER

kontaktno, želučano pepeljasti grožđani moljac, žuti grožđani moljac, zeleni cvrčak
 

esfenvalerat

 

SUMIALFA 5 FL

 

 

kontaktno

pepeljasti grožđani moljac, žuti grožđani moljac, lozina zlatica, američki cvrčak, medeći cvrčak
esfenvalerat PLINTO kontaktno, želučano pepeljasti grožđani moljac; grozdov savijač
emamektin benzoat  

AFFIRM

 

kontaktno, želučano pepeljasti grožđani moljac, žuti grožđani moljac
 

flupiradifuron

 

SIVANTO PRIME

 

sistemično

lozin zeleni cvrčak, američki cvrčak, medeći cvrčak
 

 

tau-fluvalinat

 

 

MAVRIK FLO

 

 

kontaktno, želučano

lozin zeleni cvrčak, američki cvrčak, medeći cvrčak, lozin trips, crveni voćni pauk, žuti lozin pauk, koprivina grinja, grinja
 

 

indoksakarb

AVAUNT EC

(registracija istekla; krajnji rok za prodaju zaliha  31.7.2022.

krajnji rok za primjenu zaliha 19.9.2022.)

 

kontaktno, želučano

 

pepeljasti grožđani moljac, žuti grožđani moljac, grozdov savijač, zeleni lozin cvrčak, američki cvrčak

 

piretrini ABANTO; DIREKT GREEN, KRISANT EC; PYREGARD kontaktno, želučano američki cvrčak, cvrčak
 

piretrini

 

ASSET FIVE

 

kontaktno

pepeljasti grožđani moljac, žuti grožđani moljac,

cvrčci, američki cvrčak

 

spinosad

 

LASER

 

kontaktno

pepeljasti grožđani moljac, žuti grožđani moljac
fenoksikarb INSEGAR 25  WG

(registracija istekla; krajnji rok za prodaju zaliha  31.8.2022.; krajnji rok za primjenu zaliha 31.12.2022.)

  pepeljasti grožđani moljac, žuti grožđani moljac, savijač kožice ploda, šljivina štitasta uš, limunov crvac, brašnasta uš vinove loze
fenoksikarb INSEGAR 25 WP

(registracija istekla; krajnji rok za prodaju zaliha  31.8.2022.; krajnji rok za primjenu zaliha 31.12.2022.)

  pepeljasti grožđani moljac, žuti grožđani moljac
 

tebufenozid

 

MIMIC

  pepeljasti grožđani moljac, žuti grožđani moljac
 

abamektin

 

VERTIMEC 018 EC

 

kontaktno

pepeljasti grožđani moljac, žuti grožđani moljac,crveni voćni pauk, žuti lozin pauk, koprivina grinja

 PREGLED INSEKTICIDA REGISTRIRANIH NA VINOVOJ LOZI U EKOLOŠKOJ PROIZVODNJI (izvor FIS-baza na dan 28.06.2022.).

AKTIVNA TVAR TRGOVAČKI NAZIV NAČIN DJELOVANJA ŠTETNI ORGANIZAM
 

piretrini

ABANTO; DIREKT GREEN, KRISANT EC; PYREGARD kontaktno, želučano američki cvrčak, cvrčak
 

piretrini

 

ASSET FIVE

 

kontaktno

pepeljasti grožđani moljac, žuti grožđani moljac,

cvrčci, američki cvrčak

spinosad LASER kontaktno pepeljasti grožđani moljac, žuti grožđani moljac
Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki BATURAD WP,

BIOBIT WP,

DIPEL DF, LEPINOX PLUS

  pepeljasti grožđani moljac, žuti grožđani moljac

 

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

U obavljanju poljoprivredne djelatnosti na poljoprivrednom gospodarstvu obvezno je poštivanje pravila VIŠESTRUKE SUKLADNOSTI.

 

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.

e-mail: karmen.karlic@mps.hr

Pripremi za ispis