Obavijest voćarima

Vlasnike plantažnih nasada jabuka i krušaka savjetujemo da izvrše zaštitu protiv čađave krastavosti (Venturia inaequalis)  kontaktnim fungicidom : Delan 700 WDG, Delan Pro, Delan SC, Captan 80 WG, Poliram DF, Alcoban. Upozoravamo na potrebu tretiranja protiv jabučnog savijača (Cydia pomonella), primijeniti: Coragen 20 SC, Affirm opti, Mospilan 20 SP, Imidan 50 WG, Delegate 250 WG. Navedeni pripravci djeluju i protiv minera kružnih mina ( Laucoptera malifolella).

U nasadima krušaka protiv kruškine buhe (Psylla piri) koja se nalazi  u fazi izlijeganja iz jaja primijeniti Movento, ako se ličinke nalaze u različitim razvojnim stadijima primijeniti: Vertimec 018 EC ili Kraft 18 EC uz dodatak mineralnog ulja.

Proizvođačima višnje   i trešnje  koji su imali berbu, savjetujemo izvršiti kombiniranu  zaštitu  i to: protiv  kozičavosti (Blumeriella jaapii)  jednim od fungicida:  Delan 700 WDG,  Syllit 544 SC, Chromodin S-65 .  Uz navedeni fungicid dodati pripravak na bazi aminokiselina.

 U nasadima šljiva protiv produženog, intenzivnog  leta  šljivinog savijača (Cydia funebrane)  primijeniti jedan od navedenih: Coragen 20 SC, Affirm opti, Mospoilan 20 SP, Imidan 50 WG, Delegate 250 WG. 

Nasade breskve i nektarine zaštitite protiv  breskvinog savijača (Cydia molesta)  i breskvinog moljca  (Anarsia lineatellau), upotrijebiti:  Imidan  50 WG ( K 14 dana), Affirm ( K 14 dana), Runner 240 SC ( K 7 dana), Avaunt EC ( K 7 dana), Coragen 20 SC ( K 14 dana). Voditi brigu o karenci pripravka.

 U nasadima lijeske  ponoviti zaštitu od uzročnika bolesti : pjegavosti lista ( Piggotia corylii) i sive pjegavosti

(Gnomnia leptostyla) jednim od pripravaka : Signum ( 2 puta u vegetaciji) ili Systhane 20 EW ( 3 puta u vegetaciji). Protiv pepelnice (Phylactinia guttata) na lijesci primijeniti: Chromosul 80, Kumulus DF ili Microtiol special disperss. Protiv lisnih uši ( Hyalopterus spp.) upotrijebiti: Rotor super, Decis 100, Demetrina. Ovi pripravci djeluju i protiv ljeskotoča ( Curculio nucum).

U svim  gore navedenim nasadima voćnih vrsta,  prije primjene insekticida potrebno je pokositi cvatući pokrov radi zaštite pčela.

VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede, svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji.

 

 Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.

e-mail: durdica.ksenek@mps.hr

Pripremi za ispis