Obavijest vinogradarima

Početak lipnja obilježen je iznadprosječnom količinom oborina, te su u tom razdoblju zabilježeni povoljni uvjeti za razvoj sekundarnih zaraza peronosporom vinove loze. Na nekim su lokalitetima vidljivi simptomi zaraze po listu. U narednim danima meteorolozi najavljuju maksimalne dnevne temperature oko 30°C i malu vjerojatnost oborina, stoga u narednim danima ne očekujemo širenje peronospore. U zaštiti protiv peronospore (Plasmopara viticola) predlažemo primjenu fungicida: Leimay, Curzate F,  Pergado F,  Ampexio,  Orondis, Cabrio top,  Mildicut,  dr.

Vremenski uvijeti pogoduju razvoju zaraze pepelnicom vinove loze, čije smo simptome na bobama uočili sredinom lipnja. Za suzbijanje pepelnice (Erysiphe necator) predlažemo primjenu fungicida: Nativo WG, Domark ME, Cyflamid 5 EW, Mystic EC, Dynali EC, Kusabi, Collis SC, Luna Expirience i sl. U odabiru pripravaka prednost treba dati fungicidima koji su najmanje puta korišteni.

 

Na ranim sortama grožđa dolazi do zatvaranja grozda te je moguća primjena botriticida za suzbijanje sive truleži ili botritisa: Teldor, Pyrus 400 SC, Geoxe, Switch, Cantus, Chorus 75 WG i dr.

 

Početak leta druge generacije pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana) zabilježen je sredinom prošlog tjedna. Zbog opasnosti od razvoja sive truleži kao posljedice oštećenja od moljaca upozoravamo na važnost pravovremenog suzbijanja druge generacije moljaca. Za suzbijanje grožđanih moljaca predlažemo primjenu insekticida:  Radiant, Laser KS, Avaunt 15 SC, Coragen SC, Affirm, Voliam I dr.

 

Zlatna žutica vinove loze do sada je potvrđena na području Popovače, Volodera, Katoličkog Selišće, Kutine i Ilove.

Sukladno Odluci o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze (NN 75/21), definirana su zaražena i sugurnosna područja (više na linku: https://nextcloud.mps.hr/s/iY9wz85Qw76nLso ).

U zaraženom i sigurnosnom području svi vlasnici vinograda imaju obavezu pratiti brojnost američkog cvrčka postavljanjem žutih ploča te provoditi mjere njegova suzbijanja. Praćenjem razvojnog stadija američkog cvrčka utvrđena je prisutnost ličinki završnih razvojnih stadija, a odrasli oblici prisutni su od početka ovog tjedna. U narednim danima potrebno je provesti drugo ovogodišnje tretiranje američkog cvrčka. Dopuštenje imaju insekticidi: Decis 2,5 EC, Sumialfa 5 FL, Avaunt EC, Cythrin Max, Sivanto Prime, Mavrik Flo. Pripravku Avaunt FC ukinuta je registracija, a krajnji rok za primjenu zaliha je 19.9.

Insekticidi Cythrin Max, Decis 2,5 EC, Sumialfa 5 FL, Avaunt EC imaju dopuštenje i za suzbijanje grožđanih moljaca.

U ekološkoj zaštiti vinove loze za suzbijanje američkog cvrčka dopušteni su pripravci na bazi piretrina: Abanto, Kristant EC, Asset five, Direkt Green ili Pyregard.

S ciljem zaštite pčela, korovna flora koja služi za zatravnjivanje u vinogradima, a nalazi se u cvatnji, mora biti pokošena u trenutku tretiranja sredstvima koja su opasna za pčele. Tretiranje je potrebno obaviti u večernjim satima kada pčele ne lete.

Novi Zakon o održivoj uporabi pesticida (NN 46/22) propisuje da je profesionalni korisnik obvezan voditi i čuvati evidenciju o uporabi pesticida na razdoblje od tri godine, uključujući i račune za kupljene pesticide.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

 

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

 

 

 

                                    Suzana Slovic, dipl.ing.               

                                                E-mail: Suzana.Slovic@mps.hr

 

 

 

 

 

Pripremi za ispis