Obavijest proizvođačima suncokreta

Obavještavamo proizvođače suncokreta da u fazi butonizacije izvrše tretiranje usjeva protiv uzročnika bolesti sive plijesni (Botritys cinerea), alternarie (Alternaria spp),sklerotinie (Sclerotinia sclerotiorum), sive pjegavosti stabljike (Phomopsis helianthi), plamenjače (Plasmopara halstedii), crne pjegavosti (Phoma macdonaldii).

Za tu namjenu primijeniti jedan od fungicida: Pictor, Folicur EW 250, Amistar Gold, Mistic EC i dr.

 

Preporučena sredstava primijeniti sukladno uputama proizvođača i u skladu sa FIS bazom , ambalažni otpad propisno zbrinjavati te voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Marijana Milušić dipl.ing.agr

Email:marijana.milusic@mps.hr

 

Pripremi za ispis