Obavijest vinogradarima

Nastavano na obavijest od 03.lipnja, obzirom na izuzetno osjetljivu fenofazu rasta voditi računa o mogućem ispiranju kao i preventivnoj zaštiti novog porasta. Indeks rasta lista 2-3 lista/ tjedno  (iMetos).

Agrostanice zabilježeni podatci:

 

LOKALITET

oborine 01/02.06.

mm/m²

 

oborine 03/04.06.

mm/m²

Oborine

7/10.06. mm/m²

Krk-Vrbnik S.polje (Pinova) 0,1 mm 0,1 mm 38,4 mm
Krk-Vrbnik G.polje (Pinova) 0,0 mm 0,0 mm 27,6 mm
Krk-Porat (iMetos) 0,2 mm 0,0 mm 22,4 mm
Krk-Jurandvor (Pinova) 0,0 mm 0,0 mm 57,1 mm
N.Vinodolski-Pavlomir (Pinova) 0,0 mm 0,0 mm 24,1 mm
Cres-Sv.Šimun (iMetos) 0,0 mm 0,0 mm 4,4 mm
Cres-Orlec (Pinova) 2,6 mm 0,4 mm 0,1 mm
Rab-Kampor (Pinova) 0,0 mm 0,0 mm 27,3 mm
Lošinj (Pinova) 0,0 mm 0,0 mm 11,0 mm

 

U nasadima povesti računa:

ŠTETNI ORGANIZAM PROCJENA STANJA/PREPORUKA
PLAMENJAČA VINOVE LOZE

(Plasmopara viticola)

I  NADALJE POSEBNO VODITI RAČUNA O REDOVNOM PROVOĐENJU ZAŠTITE; inkubacija ostvarenih primarnih infekcija (31.05.) završena 06.06.; razmacima između tretiranja a ovisno zadnje izvršenoj, količini oborina na pojedinom lokalitetu i primijenjenom pripravku; mogućnost prisustva makrospora na dan 09.06. preporuka korištenja kombiniranih pripravaka sistemičnog načina djelovanja (izbor pripravaka u obavijesti od 27.05. a svi registrirani pripravci na http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.)
CRNA PJEGAVOST

(Phomopsis viticola)

i dalje provoditi redovnu zaštitu, vodeći računa o razmacima između tretiranja i mogućem ispiranju; na dan 09.06. ostvareni uvjeti za blagu infekciju (iMetos); (izbor pripravaka u obavijesti od 27.05. a svi registrirani pripravci na http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.)
CRNA TRULEŽ

(Guignardia bidwellii)

ostvareni uvjeti za blagu do umjerenu infekciju (iMetos);

-Krk- na dan 09.06. blaga infekcija

-Cres- na dan 09.06.blaga do umjerena infekcija

i dalje provoditi redovnu zaštitu vodeći računa o razmacima između tretiranja (izbor pripravaka u obavijesti od 27.05. a svi registrirani pripravci na http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .)

PEPELNICA VINOVE LOZE

(Uncinula necator)

VISOKI RIZIK ZA RAZVOJ BOLESTI

 infekcije ostvarene na dane:

Vinodol 09.06.

-Rab na dane 08.09. i 10.06

-Lošinj na dan 09.06.

-Vrbnik 04.06. 09.06.

-Cres na dane 08. i 09.06.

(izbor pripravaka u obavijesti od 27.05. a svi registrirani pripravci na http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.)

SIVA PLIJESAN

(Botritis cinerea)

preventivno pripravci postranog djelovanja;

-Krk-rizik 70% na dan 09.06.

ZLATNA ŽUTICA VINOVE LOZE

(Grapevine Flavescense dorée MLO)

OBVEZA: NEZARARAŽENO PODRUČJE – redovno pregledavanje vinove loze na simptome

tipični simptomi moguće trenutno uočljivi:

-nekretanje pupova

-izostanak grozdića

-sasušeni/osipani grozdići

AMERIČKI CVRČAK

(Scaphoideus titanus)

OBVEZA: NEZARAŽENO PODRUČJE – MATIČNI NASADI; praćenje prisutnosti imaga žutim ljepljivim pločama postavljenim na srednju žicu; praćenje pojave ličinki i suzbijanje;  OSTALI PROIZVOĐAČI- PREPORUKA (registrirani pripravci na http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.)
ZELENI LOZIN CVRČAK

(Empoasca vitis)

preporučamo praćenje populacije vizualnim lovkama; prema potrebi suzbijanje (registrirani pripravci na http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.)
PEPELJASTI GROZDOV MOLJAC (Lobesia botrana)

 

preporučamo praćenje populacije feromonskim lovkama; na praćenim lokalitetima pojava odraslih oblika ispod praga štetnosti
ŽUTI GROZDOV GOLJAC (Eupoecilia ambiquella) preporučamo praćenje populacije feromonskim lovkama; na praćenim lokalitetima pojava odraslih oblika ispod praga štetnosti

 

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

U obavljanju poljoprivredne djelatnosti na poljoprivrednom gospodarstvu obvezno je poštivanje pravila VIŠESTRUKE SUKLADNOSTI.

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.

e-mail: karmen.karlic@mps.hr

 

Pripremi za ispis