Obavijest proizvođačima jezgričavog voća

Zbog velikih količina oborina koje su  pale prošlog tjedna preporučamo proizvođačima jezgričavog voća  da  ponove zaštite nasada protiv krastavosti jabuke (Venturia inaequalis).

Za zaštitu od krastavosti plodova u ovom periodu možete koristiti: Kapetan 80 WG,  Caption 80 WG,  Merpan 80 WDG,  Kastor,  Scab 80 WG,   Polyram ili dr .

Za suzbijanje pepelnice (Podosphaera  leucotricha) mogu se koristiti pripravci na bazi sumpora (voditi računa da se ne koristi pri temperaturama iznad 25°C jer tada postoji mogućnost fitotoksičnosti). U nasadima gdje ima  problema sa pepelnicom zaštita se može provesti pripravcima: Sercadis,  Sercadis plus, Luna expirience i dr.

Voćarima savjetujemo da obave i zaštitu protiv jabučnog savijača (Cydia pomonella) nekim od insekticida: Mospilan 20 SP, Coragen 20, Affirm, Affirm opti, Harpun, Imidan 50 WG* i dr.

*Sredstvu je ukinuta/istekla registracija, dopuštena je prodaja zaliha do datuma u polju krajnji rok za prodaju zaliha, a dopuštena je primjena zaliha do datuma u polju krajnji rok za primjenu zaliha.

Zaštitu treba provesti za mirnog i toplog vremena. Pripravke koristite prema uputama proizvođača i prema Fitosanitarnom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

Andreja Vukalović-Pofuk dipl.ing.agr

andrea.v-pofuk@mps.hr

Pripremi za ispis