Obavijest poljoprivrednim proizvođačima paprike i patliđana

Kod uzgoja paprike na otvorenom potrebno je od početka vegetacije vršiti praćenje pojave bolesti i štetnika i po potrebi provoditi tretiranja.

U vlažnijim godinama obično se javljaju problemi sa pojavom bakterioza (Xsanthomonas spp), a također je moguća i pojava gljivičnih oboljenja: gangrene korijenovog vrata (Phytophthora capsici) češća kod usjeva koji su navodnjavani, bijela noga (Rhizoctonia spp), trulež korijena (Fusarium spp), siva plijesan (Botrytis cinerea), pepelnice paprike (Levelillula taurica), te pjegavosti lista i ploda (Cercospora spp., Alternaria spp., Colletotrichum spp.)

Tablica 2. Fungicidi registrirani u RH na paprici.

 

Aktivna tvar

 

Naziv pripravka

   

  Bolesti

 

Bakreni spojevi

Champion  50 WG

 

Neoram

bakterijske i gljivične bolesti osim pepelnice

bakterioze

Propamikarb Proplant gangrena korijenovog vrata
Fosetil

Propamokarb

Previcur energy gangrena korijenovog vrata
 

 

Azoksistrobin

 

Ortiva

Tazer

Zakeo 250 SC

Zaftra AZT 250 SC

Aztek 250 SL

Azbany

 

 

plamenjača

koncentrična pjegavost

pepelnica

 

Sumpor

Sulgran

Microthiol special disperss

Azumo WG

 

pepelnica

Tetrakonazol Domark 40 ME pepelnica
Trifloksistrobin

Tebukonazol

 

Nativo 75 WG

 

pepelnica

Azoksistrobin

Tebukonazol

 

Custodia

 

pepelnica

Izopirazam Reflect pepelnica
Flutriafol Pointer* pepelnica
Miklobutanil Ritual* pepelnica
Piraklostrobin

Boksalid

 

Signum

 

pepelnica

Krezoksim-metil Stroby WG pepelnica
Fluksapiroksad, Difenkonazol Sercadis plus pepelnica

koncentrična pjegavost

Ciprodinil

Fludioksinil

Switch 62,5 WG bijela trulež

siva plijesan

Fluopiram, Trifloksistrobin Luna sensation siva plijesan
Pythium oligandrum, Polyversum siva plijesan
Fludioksonil Geoxe siva plijesan
Pirimetanil Scala Siva plijesan
Pseudomonas sp. Proradix rizoktonija , trulež korijena
Bacillus pumilus soj Sonata pepelnica
Bacillus amyloliquefaciens soj Taegro pepelnica

koncentrična pjegavost

Bacillus amyloliquefaciens Serenade ASO bakterijoze

 

*Krajnji rok za primjenu zaliha           31.1.2023

Jedni od najznačajnijih štetnika paprike su  tripsi (Thysanoptera) i lisnih uši (Aphididae) koji osim  što čine štete sisanjem na listovima  i plodovima, značajni su i prenosioci virusa. Lisne uši prenose virus mozaika krastavca (Cucumber mosaic virus – CMV), dok tripsi prenose virus pjegavosti i venuća rajčice (Tomato spotted wilt virus – TSWV). Kasnije tijekom vegetacije javljaju se problemi sa kukuruznim moljac (Ostrinia nubilalis) te  kukuruzniom sovice (Helicoverpa = Heliothis armigera ) i nekim drugim vrstama sovica, čije gusjenice također rade štete na listovima ili plodovima. Posljednjih godina probleme počinju stvarati  i štetne stjenice: zelena stjenica (Nezara viridula)  te je moguća pojava mramorne stjenice( Halyomorpha halys) i dr.

Za suzbijanje štetnika u paprici  i patliđanu navedeni su insekticidi u tablici 1 no potrebno je provjeriti dozvole s obzirom na kulturu i primjenu ( na otvorenom ili u zaštićenom prostoru).

Tablica 1.

Djelatna tvar Naziv preparata Namjena
 

Metaflumizon

 

Alverde

žuta kukuruzna sovica, kukuruzni moljac, južnoamerički moljac rajčice, sovice
Deltametrin Decis 2,5 EC

 

Decis 100 EC

Scatto

Rotor super

Demetrina DF

žuta kukuruzna sovica, kukuruzni moljac, sovice, lisne uši, stjenice
Alfa-cipermetrin Fastac  10 EC lisne uši, staklenički štitasti moljci, sovice
Lambda-cihalotrin Karate zeon insekti koji grizu i sišu, štitasti moljac, lisne uši
Abamektin Vertimec 018 EC

 

Kraft 18 EC

c.pauci, minirajuće muhe,  trips
Abamektin, Klorantranilipro Voliam targo Kukuruzni moljac, žuta kukuruzna sovica,

koprivina grinja

Spinosad Laser kalifornijski trips
Acetamipirid Mospilan 20 SP

Mospilan 20 SG

lisne uši, tripsi
Pirimikarb Pirimor WG lisna uši
Sulfoksaflor Closer Lisne uši
 

Metoksifenozid

 

Runner 240 SC

 

chrysodeixis chalcites, karadrina

Emamektin benzoat Affirm žuta kukuruzna sovica,  karadrina

južnoamerički moljac rajčice, spodoptera

Indoksakarb Avaunt EC* žuta kukuruzna sovica
Spinetoram Exalt 25 SC tripsi i sovice
Piretrin Abanto

Krisant EC

Piretro Natur

Pyreard

Direkt green

Štitasti moljci
Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki Lepinox plus

Dipel DF

sovice
Mješavina terpenoida QRD Requiem Prime Kalifornijski trips, grinje

Štitasti moljci

Masne kiseline kalijeve soli Flipper Lisne uši, tripsi, grinje, štitasti moljci

 

*Krajnji rok za primjenu zaliha  19.9.2022

Prilikom odabira sredstava voditi računa o karencama.

Kod uzgoja patliđana mogu se javiti  koprivine grinje (Tetranychus spp.) , a može se očekivati  i jača pojava krumpirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) osobito  nakon propadanja cime krumpira.

Za sada na patliđanu nisu primijećene bolesti kao ni neke druge vrste štetnika.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način prema.:  Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 46/2022 ,obaveza vođena evidencije o upotrebi SZB propisana je  Pravilnikom o izmjenama pravilnika o višestrukoj sukladnosti NN45/2016

                                                                   Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

 

 

Pripremi za ispis