Obavijest vinogradarima

U prošlom vikendu na Kutjevačkom vinogorju ali i na dr lokacijama  palo je od 40 do 160 l kiše po m². Vinogradarima savjetujemo da  ponove prošlu zaštitu protiv plamenjače i pepelnice  te primjene i insekticid protiv američkog cvrčka (Scaphoideus  titanus).

Protiv plamenjače (Plasmopara viticola) nakon cvatnje  primijeniti: Forum Star, Mikal Premium F Mikal Flash, Ampexio, Cursate F, Pergado F.

Protiv pepelnice (Uncinula necator) upotrijebiti  jedan od sistemičnih  fungicida: Luna expirience, Folicur EW 250, Nativo,  Collis, Vivando, Talendo,  Topas 100 EC, Stroby WG Systhane 24 E.

Požeško slavonska županija nalazi u demarkiranom području što znači da  su obvezne mjere za sprječavanje širenja i suzbijanje američkog cvrčka donesene su „Naredbom o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze NN 48/18., NN 63/2019.“Potrebno je suzbijati ličinke trećeg razvojnog stadija američkog cvrčka  ( Scaphoideus  titanus) kao vektora širenja zlatne žutice vinove loze- Flavescence doree (FD).

Prije primjene insekticida potrebno je pokositi cvatući pokrov u vinogradu radi zaštite pčela!

Svi posjednici vinove loze dužni  su  izvršiti obvezna dva tretmana insekticidima protiv američkog cvrčka :  vinogradari, rasadničari, hobisti i  ostali građani naše Županije, kako bi smanjili njegovu brojnost i umanjili opasnost od širenja ove najopasnije bolesti vinove loze po našoj Županiji.

Za suzbijanje ličinki i odraslih oblika američkog cvrčka u Hrvatskoj dozvolu za tu namjenu imaju insekticidi: Sivanto  Prime, Avaunt EC, Sumialfa 5 FL, Cythrin Max, Abanto, Kristan EC i Pyregard i Asset Five

Mavrik Flo, Flipper, Direkt Grren.

U vinogradima u kojima cvatnja traje primjenu insekticida protiv cvrčka primijeniti nakon cvatnje vinograda ali i poslije košnje cvatućeg pokrova u vinogradu radi zaštite pčela!

VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede, svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji.  Uređaji za aplikaciju trebaju biti atestirani.

 

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.

e-mail: durdica.ksenek@mps.hr

Pripremi za ispis