Obavijest voćarima

Od početka lipnja na svim mjernim lokacijama bilježimo nadprosječnu količinu oborina (prikaz u tablici 1). Opasnost od primarnih zaraza uzročnikom krastavosti jabuka prestaje u prvoj dekadi lipnja, kada započinje sekundarni ciklus razvoja patogena. U nasadima jabuka s vidljivim simptomima krastavosti na listu (Venturia inaequalis), može se očekivati sporulacija primarnih pjega, a naredne oborine pogodovati će širenju zaraze. Razmake između tretiranja potrebno je prilagoditi učestalosti i količini oborina.

Tablica 1: Količina oborina zabilježena na mjernim stanicama u razdoblju od 1. do 10. lipnja 2022.

Lokalitet Količina oborina mm
Voloder 69,2
Ruškovica 33,7
Katoličko Selišće 42,2
Popovača 64,1
Repušnica 97,15
Glina 27,7
Selište (Kutina) 45
Ilova 113,8
Crnac (Sisak) 63,8
Letovanski Vrh 42,1
Brežane Lekeničke 55,9

 

U narednom razdoblju prednost dajemo preventivnoj zaštiti plodova jabuka primjenom fungicida kontaktnog mehanizma djelovanja na bazi ditianona (Delan 700 WDG, Delan pro) ili metirama (Polyram DF) ili kaptana (Captan 80 WG, Captan WP 50, Merpan 80 WDG, Kastor, Kapetan 80 WG, Scab 80 WG, Caption 80 WG).

Visoka vlažnost zraka pogoduje razvoju pepelnice (Podosphaera leucotricha). Za suzbijanje pepelnice predlažemo primjenu pripravaka na bazi sumpora, a u jače zaraženim nasadima moguća je primjena pripravaka Sercadis ili Luna expirience.

Predlažemo ponoviti tretiranje protiv jabučnog savijača (Cydia pomonella). Insekticidi dopušteni za suzbijanje jabučnog savijača su: Affirm, Affirm opti, Coragen 20 SC, Mospilan 20 SP, Harpun, Delegate 250 WG, Voliam targo i dr.

Novi Zakon o održivoj uporabi pesticida (NN 46/22) propisuje da je profesionalni korisnik obvezan voditi i čuvati evidenciju o uporabi pesticida na razdoblje od tri godine, uključujući i račune za kupljene pesticide“.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

Suzana Slovic, dipl.ing.   

                                                          E-mail: Suzana.Slovic@mps.hr

 

 

Pripremi za ispis