Obavijest tržnim i proizvođačima povrća za vlastite potrebe

Protekli mjesec svibanj bio je povoljan za uzgoj plodovitog povrća (npr. rajčica, paprika, krastavci) na otvorenim gredicama, jer smo zabilježili iznadprosječno toplo, te na većini mjernih mjesta ispod-prosječno kišovito razdoblje (vidi Tablicu 1.). Neobično vruće i suho bilo je od početka druge do sredine treće dekade mjeseca svibnja (od 11.5. do 25.5. 2022.)!! U tom je razdoblju čak tijekom 10 dana zabilježena najviša dnevna temperatura u hladovini raspona od 27,5° do 31,8°C (u središnjem dijelu Županije uz riječnu dolinu) (tada je pri takvim je uvjetima povrće na otvorenim gredicama bilo poželjno navodnjavati)!! Dana 25. svibnja u popodnevnim satima, te ponovno u noći 27./28. svibnja u noćnim satima zabilježeno je olujno nevrjeme s jakim vjetrom i lokalno zabilježenom tučom (uglavnom u zapadnom dijelu uz rijeku Muru, te u istočnom dijelu Županije uz rijeku Dravu)! Najviše je oborina u proteklom mjesecu palo tijekom zadnjih sedam dana (najčešće u količini 40-50 mm, ali na nekim mjernim mjestima i nešto više od 70 mm)!

Tablica 1. Neki mjerni podatci bitni za razvoj bolesti i štetnika povrća u proteklom mjesecu svibnju 2022. godine na nekim mjernim lokalitetima  u Međimurju:

Mjerni lokalitet Ukupno oborina (mm) Vlaženje lišća (min) Prosječna vlažnost zraka Prosječna temperatura zraka
Železna Gora 55,6 mm 6.845 minuta 71,28 % 18,80°C
Belica 71,6 mm 6.840 minuta 71,60 % 17,83°C
Mursko Središće 62,4 mm 14.035 minuta 78,31 % 17,37°C
Novakovec 92,4 mm 9.555 minuta 78,48 % 17,24°C
Kotoriba 53,4 mm 8.000 minuta 73,00 % 18,60°C
Donja Dubrava 69,2 mm 14.105 minuta 70,10 % 17,98°C

U višegodišnjim prosjecima tijekom svibnja u Međimurju očekujemo 73,7 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 15,3°C!

Naprotiv, u mjesecu lipnju u zapadnim i središnjim dijelovima Županije dominira vrlo sparno, toplo i iznadprosječno kišovito razdoblje (u najzapadnijim mjernim mjestima, npr. Železna Gora, u prvih je osam lipanjskih dana već izmjerena mjesečna količina oborina) (vidi Tablicu 2.).

Tablica 2. Neki mjerni podatci bitni za razvoj bolesti i štetnika povrća u prvoj dekadi mjeseca lipnja 2022. godine na lokalitetima središnjeg dijela, te uz riječne doline u središnjem i istočnom Međimurju (do 9.6. 2022. u 6.00 sati):

Mjerni lokalitet Ukupno oborina (mm) Vlaženje lišća (min) Prosječna vlažnost zraka Prosječna temperatura zraka
Železna Gora  95,6 mm 2.940 minuta 80,69 % 21,99°C
Belica 84,6 mm 2.950 minuta 91,33 % 20,87°C
Mursko Središće 53,6 mm 3.900 minuta 81,45 % 21,03°C
Novakovec 63,2 mm 2.240 minuta 82,76 % 20,96°C
Kotoriba 17,4 mm 1.550 minuta 77,00 % 22,42°C
Donja Dubrava 29,0 mm 3.315 minuta 77,15 % 21,39°C

U višegodišnjim prosjecima tijekom lipnja u Međimurju očekujemo 102,0 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 18,4°C!

U narednim danima očekujemo jačanje sjevernog vjetra, manju količinu oborina još tijekom današnjeg dana, a narednog vikenda rast temperatura na vrijednosti do 29°C.

Tržni proizvođači sadnju plodovitih vrsta povrća u negrijanim zaštićenim prostorima obavljali su krajem ožujka ili početkom travnja o.g.! U prvih 50-ak dana nakon presađivanja važno je obaviti preventivne mjere zaštite protiv ekonomski značajnih uzročnika bolesti i nekih kategorija nametnika! Uzgoj u stabilnim plastenicima i staklenicima se ponavlja iz godine u godinu pa redovito bilježimo štetne organizme prilagođene povišenim temperaturama i važnosti zraka: uzročnici biljnih bolesti, npr. baršunasta plijesan (Fulvia), pepelnice (Erysiphe, Sphaerotheca, Leveillula), plamenjače (Pseudoperonospora, Phytophthora), pjegavosti lišća (Alternaria, Septoria), plijesni i truleži (Botrytis, Sclarotinia), te štetni organizmi životinjskog podrijetla, npr. bijela mušica (Trialeurodes, Bemisia), lisne uši (Aphidae), staklenička grinja (Tetranychus), mušice mineri lišća (Liriomyzae), kalifornijski trips (Frankliniella) i dr.

Od bolesti plotovitog povrća svake godine bilježimo gangrenu korjenova vrata paprike (Phytophthora capsici). Najčešće su zaražene već posađene presadnice paprike, pa biljke pokazuju simptome u vrijeme rasta i razvoja prvih plodova. Zaražene, a već biljke paprike naglo venu i suše se! Takve štete nastaju nakon kišnih razdoblja ili nakon obilnog navodnjavanja. Ova bolest napada i patlidžan, sa istim ili sličnim promjenama kao na paprici. Tretiranjem biljaka se uspjeh postiže samo preventivnom primjenom registriranih fungicida (prije zaraze i pojave znakova bolesti) (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/). Taj postupak valja ponoviti u intervalima 15-tak dana, uz poštivanje propisane karence! Proizvođači u nadziranoj ekološkoj proizvodnji mogu preventivno koristiti pripravke sa antagonističkim (korisnim) mikroorganizmima (npr. Trichoderma spp. ili Glomus spp., Bacillus subtilis, Bacillus pumilus, Pythium oligandrum i slično). Primjenjuju se zalijevanjem presađenih biljaka ili sustavima “kap po kap”.

Ista mjera je također poželjna u proizvodnji salatnih krastavca radi preventivne zaštite od uzročnika bolesti korijena i rane pojave plamenjače (Pseudoperonospora cubensis).

Zbog iznadprosječno vlažnog razdoblja koje bilježimo u danima nakon 25. svibnja o.g. zabilježeni su optimalni uvjeti za razvoj sive plijesni (Botrytis cinerea) – u zaštićenim je prostorima zbog visoke vlažnosti zraka ova vjerojatnost još izraženija (prve simptome plodovima rajčice uzgajanim na otvorenim gredicama pronašli smo 4. lipnja o.g.)!

VAŽNO: Budući je siva plijesan jedna od najčešćih uzročnika bolesti pri uzgoju povrća u plastenicima i otvorenim gredicama, projektom istraživanja osjetljivosti sive plijesni (Botrytis cinerea) na fungicide  (fenheksamid, boskalid) tijekom 2019. godine u Republici Hrvatskoj potvrđen je razvoj sedam rezistentnih (otpornih) izolata na jagodi (Vrgorac), tikvicama (Opuzen), salati i rajčici (Rovišću) (https://rezistentnost-szb-hr). Slabije osjetljivi izolati utvrđeni su u Opuzenu, Metkoviću i Vrgorcu (jagode)  (izvor: Agronomski fakultet Zagreb, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Centar za zaštitu bilja pri HAPIH-u i Institut za jadranske kulture)! U godišnjem planu suzbijanja ove bolesti voditi računa o navedenim spoznajama.

Zbog tuče zabilježene 25.5. i 27.5. o.g. i naknadnih oborina raste opasnost od pojave i razvoja plamenjače krumpira (Phytophthora infestans), pa upozoravamo proizvođače rajčice da redovito pregledavaju i provode preventivne mjere zaštite protiv ove bolesti na rajčici sa pripravcima kraće karence (do 7 dana) ili biološke fungicide (npr. na osnovi Pythium oligandrum) (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/). U posljednjih 30-ak dana pomoću prognoznog modela “TomCast” (za predviđanje koncentrične pjegavosti – Alternaria) na područjima uz riječne doline došli do zbroja 44 (npr. prve simptome ove bolesti na patlidžanima pri uzgoju na otvorenim gredicama pronašli smo 4. lipnja o.g.)! ranijih je sezona ova bolest značajno oštetila neke osjetljive hibride rajčice u zaštićenom uzgoju, pa birati i fungicide kraće karence radi kontrole ove bolesti (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

Od štetnih organizama životinjskog podrijetla redovito se na mladim presadnicama paprike javljaju lisne uši (Aphidae), a u zaštićenom prostoru još kalifornijski trips (Frankliniella) i cvjetni štitasti moljac ili “bijela mušica” (Trialeurodes).

Zadnjih je godina u zaštićenim prostorima naglašen problem bijele mušice (posebice u rajčici), prvenstveno zbog vrlo vrućih i sparnih ljeta (naročito tijekom zadnjih pet sezona), te sve manjeg broja djelotvornih insekticida za njihovo suzbijanje na našem tržištu. Cvjetni štitasti moljac je mali, bijeli, vrlo živahan leptirić, veličine svega 2 mm. Stoga se uobičajeno zove bijela mušica. Tijelo i krila odraslog kukca, ali također ličinki i “kukuljica”, pokriva fini bijeli vosak u obliku praška! Tipičan simptom zaraze ovim štetnikom je pojava medne rose (ljepljive, slatkaste tekućine) po plodovima i lišću, na koje se naknadno naseljavaju gljive čađavice. Svi razvojni oblici ovog štetnika se nalaze na donjoj strani lišća. Bijela mušica ima vrlo visoki potencijal umnažanja, koji do izražaja nastupa u povoljnim uvjetima temperature od 25°C. Često istovremeno napada više biljnih vrsta (rajčice, papriku, salatne krastavce, različite vrste cvijeća). Mjere usmjerene zaštite su uspješno samo ako se provode u vrijeme početne pojave ovog nametnika registriranim pripravcima (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

VAŽNO: Projektom istraživanja osjetljivosti stakleničkog štitastog moljca  (Trialeurodes vaporariorum) na insekticide tijekom 2018. i 2019. godine u jadranskom su dijelu Hrvatske (Splitsko-dalmatinska, Dubrovačko-neretvanska i Zadarska županija) sve testirane populacije iz zaštićenog uzgoja bile osjetljive na sintetske piretroide (deltametrin, alfacipermetrin, lambda-cihalotrin), te noviji piriproksifen i spiroteramat! U 2019. su sve testirane populacije stakleničkog štitastog moljca bile rezistentne na spirotetramat (izvor: Agronomski fakultet Zagreb i Institut za jadranske kulture i melioraciju krša Split) (https://rezistentnost-szb-hr)!

Također, testirane su populacije kalifornijskog tripsa (Frankliniella occidentalis) sakupljene iz kontinentalnog (Virovitičko-podravska, Požeško-slavonska županija) i jadranskog dijela Hrvatske (Dubrovačko-neretvanska županija), te bile rezistentne na primjenu piretroida (lambda-cihalotrina) (90 %), spinosina (spinosad) (90 %) i avermektina (abamektin) (100 %)! (izvor: Agronomski fakultet Zagreb) (https://rezistentnost-szb-hr)!

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Pripremi za ispis