Obavijest vinogradarima

Vinogradare savjetujemo da izvrše zaštitu  bez obzira što je počela cvatnja, sistemičnim fungicidima  protiv  plamenjače (Plasmopara viticola) i primijeniti jedan od fungicida: Mikal Premium F, Forum Star Ampexio, Cursate F, Pergado F. Protiv pepelnice (Uncinula necator)  isto upotrijebiti  jedan od sistemičnih  fungicida: Luna expirience,  Dynali,  Folicur EW 250, Nativo,  Collis, Systhane 24 E, Vivando, Talendo,  Topas 100 EC, Stroby WG.

VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede, svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji  

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.

e-mail: durdica.ksenek@mps.hr

Pripremi za ispis