Obavijest vinogradarima

Nastavano na obavijest od 27. svibnja, obzirom na izuzetno osjetljivu fenofazu rasta voditi računa o mogućem ispiranju kao i preventivnoj zaštiti novog porasta. Indeks rasta lista 2-3 lista/ tjedno  (iMetos).

Agrostanice zabilježeni podatci:

 

LOKALITET

oborine ukupno svibanj

mm/m²

oborine 28/31.05.

mm/m²

oborine 01/02.06.

mm/m²

 

Krk-Vrbnik S.polje (Pinova) 75,1 mm 65,3 mm 0,1 mm
Krk-Vrbnik G.polje (Pinova) 70,7 mm 60,5 mm 0,0 mm
Krk-Porat (iMetos) 51,6 mm 37,0 mm 0,2 mm
N.Vinodolski-Pavlomir (Pinova) 60,7 mm 47,0 mm 0,0 mm
Cres-Sv.Šimun (iMetos) 28,2 mm 17,4  mm 0,0 mm
Cres-Orlec (Pinova) 51,8 mm 34,8 mm 2,6 mm
Rab-Kampor (Pinova) 71,9 mm 56,0 mm 0,0 mm
Lošinj (Pinova) 40,8mm 19,8 mm 0,0 mm

U nasadima povesti računa:

ŠTETNI ORGANIZAM PROCJENA STANJA/PREPORUKA
PLAMENJAČA VINOVE LOZE

(Plasmopara viticola)

prisutnost makrospora na dane 29/30.05. te 23/25.05. na dan 31.05. u 13.00 sati ostavareni uvjeti za primarnu infekciju; inkubacija u tijeku; nadalje posebno voditi računa o redovnom provođenju zaštite i razmacima između tretiranja a ovisno zadnje izvršenoj, količini oborina na pojedinom lokalitetu i primijenjenom pripravku; preporuka korištenja kombiniranih pripravaka sistemičnog načina djelovanja (izbor pripravaka u obavijesti od 27.05. a svi registrirani pripravci na http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.)
CRNA PJEGAVOST

(Phomopsis viticola)

i dalje provoditi redovnu zaštitu, vodeći računa o razmacima između tretiranja i mogućem ispiranju; na dane 29., 30. i 31.05. ostvareni uvjeti za blage i umjerene infekcije (iMetos); (izbor pripravaka u obavijesti od 27.05. a svi registrirani pripravci na http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.)
CRNA TRULEŽ

(Guignardia bidwellii)

29/30. i 31.05. ostvareni uvjeti za blage a 30. i 31.05. za umjerene infekcije (iMetos); i dalje provoditi redovnu zaštitu vodeći računa o razmacima između tretiranja (izbor pripravaka u obavijesti od 27.05. a svi registrirani pripravci na http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .)
PEPELNICA VINOVE LOZE

(Uncinula necator)

infekcije ostvarene na dane 28., 29., 30. i 31.05. uz visoki rizik za razvoj bolesti (izbor pripravaka u obavijesti od 27.05. a svi registrirani pripravci na http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.)
SIVA PLIJESAN

(Botritis cinerea)

preventivno pripravci postranog djelovanja
ZLATNA ŽUTICA VINOVE LOZE

(Grapevine Flavescense dorée MLO)

OBVEZA: NEZARARAŽENO PODRUČJE – redovno pregledavanje vinove loze na simptome

tipični simptomi moguće trenutno uočljivi:

-nekretanje pupova

-izostanak grozdića (cvatova)

-sasušeni/osipani grozdići

AMERIČKI CVRČAK

(Scaphoideus titanus)

OBVEZA: NEZARAŽENO PODRUČJE – MATIČNI NASADI; praćenje prisutnosti imaga žutim ljepljivim pločama postavljenim na srednju žicu; praćenje pojave ličinki; OSTALI PROIZVOĐAČI- PREPORUKA
ZELENI LOZIN CVRČAK

(Empoasca vitis)

preporučamo praćenje populacije vizualnim lovkama
PEPELJASTI GROZDOV MOLJAC (Lobesia botrana)

 

preporučamo praćenje populacije feromonskim lovkama; na praćenim lokalitetima pojava odraslih oblika ispod praga štetnosti
ŽUTI GROZDOV GOLJAC (Eupoecilia ambiquella) preporučamo praćenje populacije feromonskim lovkama; na praćenim lokalitetima pojava odraslih oblika ispod praga štetnosti

 

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

U obavljanju poljoprivredne djelatnosti na poljoprivrednom gospodarstvu obvezno je poštivanje pravila VIŠESTRUKE SUKLADNOSTI.

 

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.

e-mail: karmen.karlic@mps.hr

Pripremi za ispis