Obavijest proizvođačima krumpira

Nestabilni vremenski uvjeti ujedno su i povoljni uvjeti za pojavu i razvoj bolesti plamenjače krumpira (Phytophthora infestans) i koncentrične pjegavosti (Alternaria solani) te je preporuka proizvođačima da nastave redovitu zaštitu krumpira.

Tretiranje krumpira protiv plamenjače (Phytophthora infestans) može se provesti sljedećim preparatima: RIDOMIL GOLD R, FANTIC A, PROXANIL 450 SC, GACHINKO, INFINITO, CYMBAL FLOW, ORVEGO i dr.

Za tretiranje krumpira protiv obje bolesti koristiti jedan od pripravaka: POLYRAM DF, CHAMPION WG 50, ZAKEO 250 SC, ORTIVA i dr.

Pregledom terena utvrđeno je prisustvo ličinki krumpirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) preporuka proizvođačima je da redovito pregledavaju usjeve te na vrijeme izvrše zaštitu jednim od dozvoljenih insekticida: LASER, MOSPILAN 20 SG, CORAGEN 20 SC, AMPLIGO, ALVERDE i dr. Voditi računa o izmjeni djelatnih tvari zbog rezistentnosti krumpirove zlatice.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj adresi: https://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijeniti sukladno uputama proizvođača, a praznu ambalažu propisno zbrinuti. Obavezno voditi evidenciju o tretiranju.

 Prema novom Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) propisano je da su svi profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja dužni voditi evidenciju o zaštiti bilja i čuvati je 3 godine kao i račune od kupljenih sredstava za zaštitu bilja.

 

Marina Kršić, mag. ing. agr.

E-mail: marina.krsic@mps.hr

Pripremi za ispis