Obavijest vinogradarima

Vinova loza nalazi se pred cvatnjom.  Povremeni pljuskovi pogoduju razvoju i širenju plamenjače ( Plasmopara viticola) i  pepelnice ( Uncinula necator) vinove loze. Zbog toga je preporučljivo zaštitu nasada provoditi svakih 10-12 dana. Ukoliko padnu veće količine kiše, razmak između tretiranja neka ne bude veći od 10 dana.

Za zaštitu od plamenjače vinove loze na početku cvatnje preporučljivo je koristiti pripravke koji sadrže i aktivnu tvar folpet jer ona ima sporedno djelovanje i na sivu plijesan ( rani botritis) koja se može javiti u cvatnji. Takvi su pripravci Fantic F, Mikal Flash, Mikal Premiu F, Momentum trio, Magma triple, Pergado F, Forum star i dr.

Za zaštitu od pepelnice možete koristiti npr. Dynali, Nativo 75 WG, Vivando, Talendo, Mystic, Domark 40 ME, Kusabi i dr.

Pregledom vinove loze na terenu nije utvrđena kritična brojnost gusjenica grozdovih moljaca koja bi zahtijevala njihovo suzbijanje, ali savjetujemo da svaki vinogradar pregleda svoju lozu i utvrdi prisutnost gusjenica moljaca. Kritičnim brojem smatra se 30 gusjenica / 100 grozdića.

Primjena nikakvih insekticida nije dozvoljena za vrijeme cvatnje vinove loze!

Suzbijanje ličinki američkog cvrčka provodi se nakon završetka cvatnje.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

Prema novom Zakonu o održivoj uporabi pesticida ( NN 46/2022), članku 73., stavku 8. propisano je da su svi profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja dužni voditi evidenciju o zaštiti bilja i čuvati je 3 godine. Na isti rok dužni su čuvati i račune od kupljenih pesticida.

Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način.

                                                                                       

 

        Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
                                                                                          E-mail: sanja.greguric@mps.hr

 

 

Pripremi za ispis