Obavijest poljoprivrednim proizvođačima jabuka

Poljoprivrednim proizvođačima jabuka savjetujemo da nakon oborina izvrše zaštitu protiv uzročnika čađave krastavosti jabuka (Venturia inaequqlis).

U borbi protiv  čađave krastavosti primijeniti jedan od pripravaka sistemičnog mehanizma djelovanja: SCORE 250 EC, DIFCOR, ARGO EC, DIFENZONE, INDAR 5 EW itd. Radi produžetka preventivnog djelovanja navedenim fungicidima potrebno je dodati jedan od površinskih preparata: POLYRAM DF, CAPTAN 80 WG, , CAPTAN WP 50, KASTOR, MERPAN 80 WDG, KAPETAN 80 WDG, SCAB 80 WG, CAPTION 80 WG itd.

Primijeniti pripravke koje ste do sada najmanje puta koristili.

Za preventivno suzbijanje pepelnice mogu se dodati pripravci na bazi sumpora.

Pripravke koristiti isključivo prema uputstvima proizvođača te sukladno FIS bazi Ministarstva poljoprivrede !

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida.

Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način, te voditi evidenciju o izvršenim tretiranjima.

                                                                                                       Marko Borić, mag.ing.agr.,

                                                                                                     e-mail: marko.boric©mps.hr

Pripremi za ispis