Obavijest voćarima

Od zadnje preporuke za zaštitu jabuke prošlo je šest dana. U tom periodu pale su različite količine oborina (tablica 1), te su zabilježene umjerene i jake zaraze s uzročnikom krastavosti jabuka (Venturia inaequalis).

Tablica 1. količine oborina (mm/m ²) u periodu od 28.05.2022. do 31.05.2022. na području LSŽ

Gospić 26,8
Prvan Selo 31,5
Otočac (Glavace) 72,5
Brinje 112,5

Zbog velikih količina oborina koje su isprale prethodno korištena sredstva preporuka je ponovno provesti zaštitu jabuka sa pripravcima sistemičnog mehanizma djelovanja: Score 250 EC, Difcor, Argo EC, Difenzone, Indar 5 EW.  Radi produžetka preventivnog djelovanja navedenim je fungicidima potrebno dodati jedan od pripravaka kontaktnog djelovanja: Polyram DF, Captan 80 WG, Captan WP 50, Merpan 80 WDG, Kastor, Kapetan 80 WG, Scab 80 WG, Caption 80 WG.

Navedeni sistemični pripravci daju zaštitu i od pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha).  Za preventivno suzbijanje pepelnice mogu se dodati pripravci na bazi sumpora.

Grančice zaražene pepelnicom mehanički odstraniti, iznijeti iz voćnjaka i spaliti.

Koristite one preparate koji ste do sada najmanje puta koristili.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi Ministarstva poljoprivrede: https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Obavezno prije pripreme i primjene sredstva pročitati priloženu uputu, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) primjenu sredstava za zaštitu bilja treba unijeti u Evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja koju korisnik mora čuvati u razdoblju od tri godine, uključujući i račune za kupljene pesticide, a njihovu ambalažu zbrinuti prema zakonskoj regulativi.

 

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

e-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Pripremi za ispis