Obavijest voćarima

Tijekom proteklog vikenda pala je značajna količina oborina (tablica 1.) te su zabilježene srednje jake i jake zaraze s uzročnikom krastavosti jabuka (Venturia inaequalis).

Nakon prestanka oborina, voćari mogu izvršiti zaštitu plantažnih nasada jabuka i krušaka sa pripravcima sistemičnog mehanizma djelovanja. Predlažemo primjenu sistemičnih fungicida na bazi difenkonazola (Score 250 EC, Difcor, Argo EC, Difenzone), fenbukonazola (Indar 5 EW).  Sistemični pripravci na bazi difenkonazola i fenbukonazola daju zaštitu i od pepelnice jabuke. Za preventivno suzbijanje pepelnice mogu se dodati pripravci na bazi sumpora.

Radi produžetka preventivnog djelovanja navedenim je fungicidima potrebno dodati jedan od pripravaka kontaktnog djelovanja na bazi metirama (Polyram DF) ili kaptana (Captan 80 WG, Captan WP 50, Merpan 80 WDG, Kastor, Kapetan 80 WG, Scab 80 WG, Caption 80 WG).

Tablica 1: Količina oborina zabilježena na mjernim stanicama u razdoblju od 28. do  31. svibnja 2022.

Lokalitet Količina oborina mm
Voloder 42
Ruškovica 44
Popovača-Palovine 50,7
Repušnica 52,6
Glina 60,4
Selište (Kutina) 47
Ilova 54
Crnac (Sisak) 52
Letovanski Vrh 48,6
Brežane Lekeničke 78,6

Novi Zakon o održivoj uporabi pesticida (NN 46/22) propisuje da je profesionalni korisnik obvezan voditi i čuvati evidenciju o uporabi pesticida na razdoblje od tri godine, uključujući i račune za kupljene pesticide“.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

                                  Suzana Slovic, dipl.ing.               

                                                E-mail: Suzana.Slovic@mps.hr

Pripremi za ispis