Obavijest vinogradarima o mjerama zaštite vinove loze prije ili početkom cvatnje (početkom lipnja)

Prije 12 dana (19.5. 2022.) upućena je preporuka vinogradarima o preventivnim mjerama zaštite vinove loze u zadnjoj dekadi mjeseca svibnja!

U posljednjih 25 godina tijekom perioda od početka druge do sredine treće dekade mjeseca svibnja nismo zabilježili tako vruće vrijeme kao ove sezone (od 11.5. do 25.5. 2022.)!! U tom je razdoblju čak tijekom 12 dana zabilježena najviša dnevna temperatura u hladovini raspona od 27,3° do 32,4°C!! Kiše je od 01.5. do 25.5. 2022. padalo čak 78,5 % manje od očekivanog mjesečnog prosjeka (zabilježeno mjernim uređajem “iMetos” u vinskoj sorti Rajnski rizling na lokalitetu Železna Gora), pa je u takvim uvjetima zabilježen brzi razvoj mladica kod svih vinskih sorti u Međimurskom vinogorju! Na nekim je vinskom sortama tijekom proteklog vikenda (28.5.-30.5.) započela cvatnja (npr. Chardonnay, Traminac, Pinot bijeli, Kerner i dr.)! U prvoj polovici svibnja o.g. zabilježili smo primarne uvjete za razvoj nekoliko najvažnijih uzročnika bolesti vinove loze (Plasmopara, Erysiphe, Botrytis, Phomopsis, Guignardia) (vidi Tablicu 1. u preporuci od 19. svibnja o.g.), pa u danima nakon 26. svibnja o.g. na lišću osjetljivih sorti pronalazimo prve simptome sive plijesni (Botrytis) (Rajnski rizling) i plamenjače (Plasmopara) (Moslavac bijeli ili Šipon)!!

Tijekom proteklog mjeseca svibnja umjesto prosječnih 73,7 mm na području vinorodne općine Štrigova zabilježeno je 55,6 mm kiše (mjerni uređaj “iMetos” u vinskoj sorti Rajnski rizling na području Železne Gore), od čega je 39,8 mm padalo zadnjih 6 dana (25.5.-30.5. 2022.)! Na većini je lokaliteta u istom razdoblju zabilježeno 30-50 mm oborina, ali na dijelovima općine Selnica čak 77 mm kiše! Također, protekli mjesec svibanj bio je u bregovitom dijelu Županije topliji čak 2,9°C od očekivanog prosjeka (15,3°C), pa premda je posljednje tri noći osvježilo (jutarnje vrijednosti svega 8,9°-9,1°C), očekujemo značajno raniji početak cvatnje dominantnih vinskih sorti u odnosu na protekle dvije sezone!

U narednim danima sve toplije, s porastom najviših dnevnih temperatura od 23-30°C, a moguće su nestabilnosti s kratkotrajnim oborinama u drugom dijelu tjedna i tijekom narednog vikenda!

Zdravstveno stanje u nasadima: U proteklim smo uputama vinogradare obavještavali da su u prve dvije dekade svibnja zabilježena svega dvije “kišne epizode” (07/08.5. i 13./14.5.) tijekom kojih su zabilježeni primarni uvjeti za razvoj dominantnih uzročnika bolesti (Plasmopara, Erysiphe, Botrytis, Phomopsis, Guignardia)!! Stoga nakon skrivenog razdoblja posljednjih tjedan dana pronalazimo prve simptome sive plijesni (Botrytis cinerea) na lišću nekih vinskih sorti (npr. Rajnski rizling), a nakon dana 27. lipnja o.g. prve simptome plamenjače lišća (Plasmopara viticola) (npr. Moslavac bijeli ili Šipon)! Smatrano da je opasnost od epidemijskog širenja plamenjače vinove loze vrlo velika, jer je u posljednja 6 dana kiša u vinogorju padala svakodnevno! Nema dojave prvih simptoma sušice cvata (Phoma glomerata), a pojavu prvih simptoma pepelnice (Erysiphe) očekujemo na netretiranom grožđu u drugoj polovici lipnja! VAŽNO: Zbog uočene slabije djelotvornosti nekih skupina fungicida na pepelnicu grožđa u Međimurskom vinogorju (npr. strobilurini, kinolini, triazoli) (dobiveno u poljskim mikro-pokusima na vinskoj sorti Moslavac bijeli ili Šipon tijekom sezona 2002.-2021.), pri njihovom izboru preporučujemo prije početka cvatnje dodavati manje količine sumpornih pripravaka!

Početkom cvatnje vinograda preporučujemo nastaviti redovitu preventivnu zaštitu protiv plamenjače (Plasmopara viticola) i pepelnice (Erysiphe necator), uz izbor kombiniranih pripravaka koji istovremeno daju bolju postranu zaštitu i protiv drugih gljivičnih bolesti vinove loze (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)! U nasadima gdje je od stadija vunastog pupa provedeno barem 4-5 usmjerenih zaštita prema ranijim uputama zdravstveno stanje vinograda je dobro.

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Nakon 23. svibnja o.g. ne bilježimo značajniju aktivnost leptira pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana), a već u ranijim uputama najavili smo da usmjereno suzbijanje njihove prezimljujuće generacije prije cvatnje nije potrebno provoditi! Umjesto ranije prosječnog ulova 647 leptira po ferotrapu prezimljujuće ili prve generacije pepeljastih grožđanih moljca (Lobesia botrana) (prosjek za razdoblje 1997.-2007. godine), ove smo godine uhvatili od 25 leptira na lokalitetu Sveti Urban (Kerner) do 99 jedinki na lokalitetu Trnovčak (Rajnski rizling) (u razdoblju 6. travnja do 30. svibnja o.g.!), što je značajno manja brojnost od očekivane kritične vrijednosti! Prvu pojavu gusjenica na cvjetnim organima vinske sorte Chardonnay zabilježili smo tijekom jučerašnjeg dana, ali iste nije potrebno usmjereno suzbijati! Pojavu leptira žutog grožđanog moljca (Eupoecillia ambiguella) ove godine nismo zabilježili!

Tijekom cvatnje je zabranjena primjena insekticida u vinogradima!

 Nakon cvatnje vinograda preporučujemo planirati i provoditi prvo usmjereno suzbijanje ličinki američkog cvrčka (Scaphoideus titanus) – prirodnog širitelja zlatne žutice vinove loze (Grapevine Flavescence dorée, FD) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

 U mladim nasadima sadnje 2022. godine, kada mladice narastu na dužinu >15-tak cm, umjesto pojedinačnih površinskih fungicida, preporučujemo koristiti kombinirane fungicide protiv plamenjače ili peronospore (Plasmopara) (naročito nakon pojave prvih simptoma bolesti u vinogorju). Protiv pepelnice je u takvim nasadima moguće nastaviti koristiti sumporne fungicide, ali u smanjenim koncentracijama primjene (primjena samo u kasnim popodnevnim ili večernjim satima, jer sumporni fungicidi na temperaturama >28°C i povišenim koncentracijama (>0,5 %) pokazuju fitotoksičnost na najmlađe lišće)!

VAŽNO: Sa narednim porastom temperatura zraka razdoblju moguća je pojava prvih simptoma bolesti koja nastaju zbog razaranja drva ili začepljenja žilnog staničja u trsju vinove loze, od koji su najčešće: apopleksija (“eska”) (Phaemoniella chlamydospora, Togninia minima, Fomitiporia mediterranea), sušenje krakova trsa i upala kore (Eutypa lata, Botryosphaeria obtusa), te zlatna žutica (Grapevine Flavescence dorée, FD).

Zbog naglog porasta mladica vinove loze od druge polovice svibnja o.g. na pojedinim je mjestima vidljivo vršno žućenje najmlađeg lišća kao posljedica nedostatka željeza!

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Pripremi za ispis