Obavijest vinogradarima

Vinova loza u intenzivnom je porastu mladica te je i dalje nužno provoditi zaštitu protiv najvažnijih bolesti plamenjače ((Plasmopara viticola) i pepelnice (Erysiphe necator).

 U zaštiti protiv plamenjače  (Plasmopara viticola)preporučamo primjenu sistemičnih fungicida koa što su: Mikal flash, Momentum trio, Curzate F,  Pergado F,  Equation Pro, Fantic F, Orvego SC, Ampexio, Azimut 80 WG,, Cabrio top, Mikal premium F  i dr.

Za zaštitu protiv  pepelnice vinove loze (Erysiphe necator) mogu se primijeniti Stroby DF,  Zato 50 WGCollis SC, Mystic EC, Nativo WG i dr.

Zbog visokih dnevnih temperatura tretiranje provoditi u ranim jutarnjim ili kasnije poslijepodne.

Paziti na pčele koje su intenzivne u vrijeme cvatnje vinograda!

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

                                                                       Vesna Bradić, dipl.inž.agr.

                                                                       Vesna.bradic@mps.hr

 

Pripremi za ispis