Obavijest vinogradarima

Rane sorte su u feno-fazi početka cvatnje, a kasnije u formiranju cvjetnih organa. Savjetujemo vinogradare da iskoristite suho vrijeme te što prije zaštitite vinograd protiv najznačajnijih bolesti.

 

Zaštitu vinograda protiv plamenjače (Plasmopara viticola) obavite jednim od slijedećih kombiniranih sistemično-kontaktnih pripravaka: Mikal Flash WG, Mikal Premium F, Forum Star DF, Ridomil Gold R, Folpan Gold, Pergado F ili D, Orvego, Leimay SC, i sl.

 

Vinograde protiv pepelnice (Uncinula necator) zaštitite koristeći jedan od slijedećih pripravaka: Mystic EC, Folicur EW 250, Zato 50 WG, Topas 100 EC, Nativo WG, Collis KS, Vivando KS i sl.

 

Pripravci poput: Cabrio Top DF, Quadris SC, Universalis SC registrirani su za suzbijanje obje spomenute bolesti.

 

Korištena sredstva obavezno koristiti u količinama i na način naveden u uputama o korištenju. Obavezno vodite i evidenciju o prskanju te ekološki zbrinite ambalažu prema zakonskim odredbama.

 

 

mr.sc. Ivica Lovrinčević

e-mail: ivica.lovrincevic@mps.hr

Pripremi za ispis