Obavijest vinogradarima o mjerama zaštite vinove loze u zadnjoj dekadi mjeseca svibnja

Prije deset dana (09.5. 2022.) upućena je preporuka vinogradarima o preventivnim mjerama zaštite vinove loze sredinom mjeseca svibnja o.g.!

VAŽNO: Od početka mjeseca svibnja dominira iznadprosječno toplo razdoblje: tijekom svih dana (osim kišne subote 07.5. 2022.) najviše su dnevne temperature zraka u rasponu od 20,6° do 29,1°C uz jedan vrući dan sa vrijednostima do 31,8°C (12.5. 2022.)! Posljednji tjedan dana najviše su temperature zraka svakodnevno >26°C (od 26,8° do 31,8°C)! Količine svibanjskih oborina su skromne (od samo 8,8 mm do 34,2 mm), ali zbog jutarnje rose vlaženje biljaka na nekim lokalitetima je izraženo (optimalno za primarni ili skriveni razvoj različitih uzročnika bolesti (vidi Tablicu 1.). Nadalje će biti iznadprosječno toplo s rasponom dnevnih vrijednosti od 23° do 32°C! Nove oborine moguće su narednog vikenda (21.5. 2022.) (>25 mm)!

U takvim su uvjetima zabilježeni značajniji porasti mladica, koje su početkom ovog tjedna (16.5. 2022.) dosezale u nekih vinskih sorti 30-55 cm (npr. u vinskih sorti Muškat žuti, Chardonnay, Moslavac bijeli ili Šipon, Rajnski rizling i dr.)(cvjetni organi dobro vidljivi), ali kod nekih vinskih sorti još su uvijek bile 15-30 cm (npr. Graševina, Sauvignon i dr.)! U proteklih su 10 dana na području vinorodne općine Štrigova (Železna Gora) zabilježena 4 kišna dana sa manjim oborinama u zbrojnoj količini 12,0 mm (sve zabilježene oborine bile su dnevnih raspona 0,2-6,6 mm) (mjernim uređajem “iMetos” u vinorodnoj općini Štrigova, lokalitet Orehovčak – vinska sorta Rajnski rizling)!

VAŽNO: Ukupno je u prve dvije dekade mjeseca svibnja o.g. na području vinorodne općine Štrigova (Železna Gora) zabilježeno 15,8 mm kiše, uz prosječnu dosadašnju mjesečnu temperaturu 18,87°C i relativnu vlažnost zraka 764 %, a zadržavanje vlage na biljnim organima trajalo je 4.210! U takvim smo uvjetima u prvoj polovici mjeseca svibnja o.g. bilježili uvjete za primaran (skriveni) razvoj različitih uzročnika bolesti vinove loze: plamenjače (Plasmopara), pepelnice (Erysiphe), crne pjegavosti (Phomopsis), sive plijesni (Botrytis), te crne truleži (Guignardia) (vidi Tablicu 1.)!

Tablica 1. Zabilježene primarne zaraze vinove loze po danima u prvoj polovici svibnja 2022. godine (lokalitet Železna Gora, mjerni uređaj iMetos u vinskoj sorti Rajnski rizling):

Uzročnik bolesti Dani (datumi) moguće primarne zaraze
Plamenjača (Plasmopara) 08.5. (blaga zaraza)(inkubacija završila 16.5.)!
Pepelnica (Erysiphe) 07/08.5. (70 %) i 13./14.5. (100 %)
Siva plijesan (Botrytis) 03.5. i 15.5. (umjerena zaraza), te 08.5. (jaka zaraza)!
Crna pjegavost (Phomopsis) 07/08.5. i 13./14.5. (jake zaraze)!
Crna trulež (Guignardia) 07/08.5. (jaka zaraza) i 14.5. (blaga zaraza)!

Moguće nestabilno i toplije razdoblje sa povremenim oborinama u narednom razdoblju (krajem ovog i početkom idućeg tjedna) pogodovat će jačem primarnom razvoju dviju najvažnijih bolesti u vinogradima: plamenjače ili peronospore (Plasmopara) i pepelnice (Erysiphe)!

Stoga preporučujemo planirati i nastaviti provoditi redovitu preventivnu zaštitu protiv plamenjače (Plasmopara viticola) i pepelnice (Erysiphe necator), uz izbor pripravaka koji istovremeno daju zaštitu i protiv drugih gljivičnih bolesti vinove loze (npr. crna pjegavost, crvena palež, crna trulež, siva plijesan) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)! Ovisno o izboru fungicida za suzbijanje plamenjače i pepelnice, te količini i rasporedu zabilježenih oborina, razmaci tretiranja vinograda iznose od 8 do najviše 14 dana (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/). Ovisno o količini i rasporedu oborina, te naknadnom porastu temperatura zraka, moguće je pojava na nekim lokalitetima i osjetljivim sortama sušice cvata (Phoma) (simptomi vidljivi tek u cvatnji)!

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

VAŽNO: Zbog slabije djelotvornosti nekih skupina fungicida na pepelnicu grožđa u Međimurskom vinogorju (npr. strobilurini, triazoli) (dobiveno u poljskim mikro-pokusima na vinskoj sorti Moslavac bijeli ili Šipon tijekom sezona 2002.-2021.), pri njihovu izboru preporučujemo im tijekom zadnje dekade svibnja o.g. dodavati manje količine sumpornih pripravaka ili organski meptil-dinokap!

Pepeljasti grožđani moljac (Lobesia botrana) je započeo letom prezimljujuće generacije sredinom proteklog mjeseca travnja, a brojnije smo ulove bilježili u prvoj dekadi mjeseca svibnja o.g. (nakon što su najviše dnevne temperature porasle na vrijednosti >25°C a najniže noćne bile >10°C). Pojavu žutog grožđanog moljca (Eupoecillia ambiguella) do početka ovog tjedna još nismo zabilježili! Prosječni dnevni ulovi pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana) na 4 praćena lokaliteta u Međimurju u proteklih 14 dana iznose od 0,9 do 6,3 jedinki (ukupno je na sva četiri praćena lokaliteta uhvaćeno 198 leptira, što je više nego ranijih sezona)!

Usmjereno suzbijanje njihove prezimljujuće generacije krajem mjeseca svibnja o.g. nije potrebno provoditi!

Tek posljednjih tjedan dana primjećujemo pojavu prvih simptoma od nepredvidljivog napada zelene stjenice vinove loze (Lygus spinolae) na lišću osjetljivih vinskih sorti!

U mladim nasadima sadnje 2022. godine, nakon pojave prvih listića iz cjepova preporučujemo obavljati preventivnu zaštitu protiv lozinih grinja šiškarica, uz dodatak površinskih organskih i sumpornih fungicida registriranih za suzbijanje crne pjegavosti (vidi preporuke od 11.4. i 25.4. 2022.) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

U nasadima jače oštećenim i/ili napadnutim lozinim grinjama (npr. Graševina, Sauvignon, Rajnski rizling, Kerner i dr.) moguće je koristiti folijarna gnojiva s naglašenim sadržajem amino– i huminskih kiselina. Važno: U pravilu se folijarno tretiranje vinograda (bio)gnojivima ne preporučuje istovremeno provoditi s pripravcima na osnovi teških metala, npr. Aluminij-fosetil (naročito ako su folijarna gnojiva bogata dušikom) i anorganskim spojevima, npr. sumpornim pripravcima u povišenim količinama. Također, ne miješati sumporne fungicide sa organskim meptil-dinokapom! Pripravke na osnovi sumpora i meptil-dinokapa ne koristiti za najtoplijeg dijela dana (na temperaturama >28°C mogu biti fitotoksični)!

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Pripremi za ispis