Obavijest vinogradarima

Od posljednje preporuke o zaštiti vinove loze proteklo je 10 dana. Nestabilne vremenske prilike sa povremenim pljuskovima  dalje pogoduju razvoju gljivičnih oboljenja vinove loze. Budući da su za vikend najavljene oborine, potrebno je provesti zaštitu vinove loze prije kiše. Za zaštitu od  plamenjače vinove loze ( Plasmopara viticola) mogu se koristiti pripravci Mikal Flash, Mikal premium F, Curzate F, Momentum trio, Pergado F, Fantic F, Ampexio, Azimut 80WG i sl.

Za zaštitu od pepelnice ( Erysiphae necator) primijeniti npr. Mystic EC, Nativo WG, Kusabi SC, Talendo EC, Prosper EC i dr.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

Prema novom Zakonu o održivoj uporabi pesticida ( NN 46/2022), članku 73., stavku 8. propisano je da su svi profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja dužni voditi evidenciju o zaštiti bilja i čuvati je 3 godine. Na isti rok dužni su čuvati i račune od kupljenih pesticida.

Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način.

                                                                                          Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
E-mail: sanja.greguric@mps.hr

 

Pripremi za ispis