Obavijest proizvođačima lijeske

Pregledom nasada lijeske u rodu zabilježena je pojava ljeskotoča (Balaninus nucum). Preporučamo proizvođačima  da obave pregled otresanjem grmova u rano jutro ili navečer. Kritičnim se smatra ulov 3-4 pipe po grmu te je tada potrebno obaviti suzbijanje.

U svim nasadima lijeske bilježimo visoku populaciju lisnih ušiju (Aphididae), a nekima su prisutne i voćne pipe i hruštevi. S obzirom da u ovo vrijeme napad stjenica može prouzročiti značajniju pojavu  pljesnivosti i truleži jezgre (Nematospora coryli) važno je redovito pratiti i njihovu populaciju.

U nekim starijim nasadima lijeske zabilježena je pojava štitastih uši, a insekticid je potrebno primijeniti u vrijeme pojave pokretnih stadija ličinki što očekujemo krajem svibnja i početkom lipnja.

Za zaštitu od navedenih štetnika može se odabrati neki od insekticida iz Tablice 1., a u ekološkoj proizvodnji moguća je i primjena različitih ojačivaća bilja i gnojiva koja imaju postrani učinak na štetnike.

 Tablica 1. Insekticidi dozvoljeni za primjenu na lijesci

Aktivna tvar Pripravak Štetnik Napomena
spirotetramat Movento lisne i štitaste uši
spinosad Laser jabučni savijač prikladan za ekološku proizvodnju uz prethodnu konzultaciju s kontrolnim tijelom
deltametrin Decis 100 EC lisne uši, jabučni savijač, kestenov savijač
Scatto
Rotor super
Demetrina 25 EC
Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki Dipel DF štetne gusjenice prikladan za ekološku proizvodnju
piretrini Asset lisne uši, stjenice prikladan za ekološku proizvodnju

U većini nasada lijeske zabilježili smo početak razvoja pepelnice lijeske (Phyllactinia corylea) Za zaštitu se mogu koristiti pripravci na bazi sumpora.

U slučaju nestabilnog i kišovitog vremena krajem svibnja i početkom lipnja moguć je razvoj bolesti lista  (Phyllosticia,Mycosphaerella, Septoria i dr.) i ploda (Monilinia, Botrytis, Fusarium, Nematospora, Botryosphaeria)  u nasadima lijeske.

Trulež plodova lijeske javlja se svake godine u plantažnim nasadima lijeske u većoj ili manjoj mjeri. Uzrok truleži su infekcije gljivicama iz rodova Monilinia, Nematospora, Botryosphaeria  i Botrytis. Svi navedeni patogeni najčešće vrše zarazu plodova preko rana i oštećenja nastalih kao posljedica uboda ljeskotoča i stjenica. Pojava truleži plodova u nasadima lijeske, osim o napadu ljeskotoča i stjenica, ovisi o sorti, položaju i vremenskim uvjetima, odnosno količini kiše i broju kišnih dana.

Da bismo smanjili udio trulih plodova potrebno je suzbijati najznačajnije štetnike ploda lijeske (ljeskotoč, stjenice), a u intenzivnim nasadima preporuča se i primjena fungicida. Za tu se namjenu u konvencionalnom uzgoju mogu koristiti Signum i Systhane 20 EW te fungicidi na osnovi bakra i ojačivaći bilja na bazi mikroorganizama u ekološkom uzgoju lijeske.

Tablica 2. Fungicidi dozvoljeni za primjenu na lijesci

Aktivna tvar Pripravak Štetni organizam
bakreni spojevi Bordoška juha Caffaro 20 WP bakterioze i truleži ploda
Champion WG 50 bakterijske i gljivične bolesti
Cuprablau Z bakterijska pjegavost
Cuprablau Z 35 WG Bakterijska pjegavost, bakterijski rak, poligonalna pjegavost, lom stabljike
Airone SC bakterijske i gljivične bolesti
Neoram WG rak kore
sumpor Cosavet DF pepelnica
Chromosul 80 pepelnica i lijeskova grinja
Kumulus DF pepelnica i lijeskova grinja
Microthiol special disperss pepelnica i lijeskova grinja
piraklostrobin + boskalid Signum pjegavost lista
miklobutanil Systhane 20 EW pjegavost lista i sušenje pupova

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

 

Pripremi za ispis