Obavijest poljoprivrednim proizvođačima koštičavog voća

Pregledom nasad koštačevog voća uočena je pojava lisnih ušiju (Aphididae). Potrebno je izvršiti pregled i ukoliko se utvrdi  5 % napadnutih izbojaka, izvršiti tretiranje nekim od slijedećih pripravaka:

Breskva:  Pirimor 50 WG, Mospilan 20 SG, Movento ( suzbija i neke štitaste uši), Closer, Teppeci 50 WG  i dr.

Nektarina : Mospilan 20 SG, Movento.

Šljiva: Pirimor 50 WG, Mospilan 20 SG, Movento.Teppeci 50 WG i dr.

Trešnja: Mospilan 20 SG, Movento, Closer.

Višnja:  Pirimor 50 WG, Mospilan 20 SG , Closer i dr

Za većinu vrsta imaju dozvolu i mnogi pripravci iz skupine sintetskih piretroida: Decis 100, Scatto, Rotor super i dr., no smiju se koristiti samo 1 do 2x  tijekom vegetacije i ne u integriranoj zaštiti bilja.

Tretirnje obaviti nakon košnje cvjetnog podrasta u višegodišnjim nasadaima.

U nasadima breskve i nektarine i šljive prati se  let i pojava breskvinog moljca (Anarsia lineatella) ,breskvinog savijača( Cydia molesta ) te šljivinog  savijača (Cydia funebrana).

Zabilježen je jak let savijača te odlaganje jaja.

Promjenjivo vrijeme pogoduje razvoju bolesti koštičavog voća tako da je potrebno provesti preventivnu zaštitu vodeći računa o sortama  voća koje ulaze u faze dozrijevanja.

Za preventivno suzbijanje ove bolesti mogu se koristiti neki od slijedećih fungicida:

Aktivna tvar Pripravak Kultura Bolest
Ditianon Delan 700 WDG marelica, breskva, nektarina

 

trešnja

šupljikavost, pjegavost lišća i sušenje pupova

šupljikavost,kozičavost, uvijenost lista

Kaptan Captan WP 50

 

Merpan 80 WDG

Kastor

koštičavo ,osim višnje

 

marelica, višnja

šjiva,

koštičavo voće, višnja iza

berbe

šupljikavost,narančasta pjegavost šljive

šupljikavost

narančasta plegavost šljive,

šupljikavost

Folpet Futura 50 WP       šljiva narančasta pjegavost, hrđe
Dodin Syllit 544 SC

Chromodin S-65

   trešnja,višnja kozičavost i uvijenost lista

kozičavost

Fluopiram,

tebukonazol

 

Luna experience

 

višnja

 

kozičavost

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način prema.:  Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 46/2022 ,obaveza vođena evidencije o upotrebi SZB propisana je  Pravilnikom o izmjenama pravilnika o višestrukoj sukladnosti NN45/2016

 

Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

 

 

Pripremi za ispis