Obavijest proizvođačima jabuke i kruške

Od zadnje preporuke upućene proizvođačima jabuke i kruške  prošlo je 7 dana,  za kraj tjedna su najavljene oborine , zbog toga obavještavamo proizvođače da ponovno izvrše zaštitu protiv čađave krastavosti (Venturia inaequalis) i pepelnice (Podosphera leuchotricha).

Za zaštitu primijeniti preventivne fungicide: Delan 700 WDG, Delan pro, Delan SC, Alcoban, Captan 80 WG i dr.  uz dodatak jednog od  sistemičnih : Score 250  EC, Pyrus 499 SC, Scala SC i dr.

U nasadima sa vidljivim simptomima pepelnice  primijeniti jedan od fungicida: Stroby WG, Luna experience i dr.

Preporučena sredstava primijeniti sukladno uputama proizvođača i u skladu sa FIS bazom , ambalažni otpad propisno zbrinjavati te voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Marijana Milušić dipl.ing.agr

Email:marijana.milusic@mps.hr

 

Pripremi za ispis