Obavijest voćarima

Vlasnike plantažnih nasada jabuka i krušaka savjetujemo da izvrše zaštitu protiv čađave krastavosti (Venturia inaequalis)  i pepelnice (Podosphaera leucotricha). Preporučuje se protiv čađave krastavosti kombinacija sistemičnog i kontaktnog fungicida. Od sistemika primjeniti: Domark 40 ME, Score 250, Difcor, a od kontaktnih fungicida : Delan 700 WDG, Delan Pro, Delan SC, Captan 80 WG, Poliram DF, Alcoban.

U nasdima jabuka sa izraženim simptomima pepelnice, primijeniti fingicid  Luna experience ili Stroby WG.

U nasadima krušaka protiv kruškine buhe (Psylla piri) koja se nalazi  u fazi izlijeganja iz jaja primijeniti Movento, ako se ličinke nalaze u različitim razvojnim stadijima primijeniti: Vertimec 018 EC ili Kraft 18 EC uz dodatak mineralnog ulja.

Zamjećen je napad  trešnjine crne uši  (Myzus cerasi) u nasadima višnje i trešnje, primijenite jedan od  dozvoljenih insekticida: Mospilan 20 SG ili Movento, Closer.

VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede, svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji.

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.

e-mail: durdica.ksenek@mps.hr

 

Pripremi za ispis