Obavijest vinogradarima

Najavljene oborine pogodovati će infekcijama i razvoju  bolesti crne pjegavosti vinove loze (Phomopsis viticola). Zaštitu mladih listića moguće je napraviti jednim od  organskih  fungicida:

Delan PRO, Polyram DF, Solofol, Universalis.

Navedenim pripravcima uputno je dodati sumporni pripravak https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

radi smanjenja populacije štetnih lozinih grinja, a koji će preventivno djelovati na uzročnika pepelnice (Erysiphe necator).

Preporučujemo mjere kemijske zaštite pripravcima sukladno registraciji i dozvoli pripravka  koji se vode u FIS bazi Ministarstva poljoprivrede : https://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .                                                                                    Pripravke primijeniti prema uputi na etiketi ! Svako tretiranje je potrebno zabilježiti  u evidencijski list o uporabi sredstava za zaštitu bilja  , a praznu ambalažu zbrinuti na pravilan način.

 

Ivana Tomac Talajić  dipl. ing. agr.

e-mail: Ivana.Tomac.Talajic@mps.hr

 

 

 

Pripremi za ispis