Obavijest vinogradarima

Budući da se vinova loza nalazi u fazi pojave prvih listića, pa do pojave mladica veličine 3-5 cm (ovisno o sorti) potrebno je provesti zaštitu protiv crne pjegavosti te pepelnice (posebice ako se pojavila prijašnjih godina). Za zaštitu od crne pjegavosti (Phomopsis viticola) na vinovoj lozi dozvoljeni su preparati: Polyram DF, Delan Pro, Solofol i dr.

Zaštitu protiv crne pjegavosti potrebno je obaviti barem dva dana prije najavljenih oborina.

Protiv pepelnice (Uncinula necator) dozvoljeni su sumporni pripravci: Chromosul 80, Kalinosul 80 WG, Thiovit Jet, Brimflo, Cosavet DF i dr.

Sumporne preparate dodati u povišenoj koncentraciji jer će se na taj način djelovati na grinje, uzročnike akarinoze i erinoze.

Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.  Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođenje evidencije o provedenoj zaštiti.

 

Zrinka Večerić, mag.ing.fitomedicine

zrinka.veceric@mps.hr

 

 

Pripremi za ispis