Uputa vlasnicima plantažnih nasada jabuka i krušaka

Posljednja uputa za zaštitu plantažnih nasada jabuka upućena je prije osam dana (12. travnja o.g.).

Proteklih je tjedan dana obilježilo vrlo promjenljivo razdoblje: premda su jutra bila svježa (s vrijednostima od -0,7° do 3,9°C) u danima 12.4.-15.4. 2022. su zabilježene iznadprosječne dnevne temperature u rasponu od 19,5° do 22,6°C (izmjereno u središnjem dijelu Međimurja uz riječnu dolinu)! Naknadno je tijekom Uskršnjih blagdana zbog sjevernih zračnih strujanja osvježilo, pa su od 16.4.-19.4. 2022. najviše dnevne temperature pale na vrijednosti od 7,5° do 15,1°C! Jutra su nadalje svježa s vrijednostima od -1,6° do 4,2°C! Kiša je padala na svim mjernim mjestima u danima 15.4./16.4. (u rasponu od 4,2 mm do 8,8 mm), te ponovno u danima 19.4./20.4. 2022. (u rasponu od 10,0 do 20,2 mm)!

Nadalje će biti promjenljivo razdoblje: nove količina oborina očekujemo već tijekom 22.4. 2022. (10-15 mm), a naknadno topliji dani s najvišim vrijednostima 17°-21°C (u danima 23.4.-26.4. 2022.)!

U takvim smo uvjetima sredinom ovog mjeseca (15.4.) zabilježili početak cvatnje kod nekih  sorti jabuka (npr. Idared, Jonagold), dok su neke sorte tih dana tek započele otvarati prve cvjetove (npr. Braeburn, Gala), a neke sorte tada još nisu započele cvatnjom (npr. Zlatni delišes, Fuji, Florina)! Većine sorti krušaka su sredinom ovog mjeseca bile u stadiju pune ili krajem cvatnje!

Cvatnja je jedan od najosjetljivijih razvojnih stadija svih voćnih vrsta, a osim mogućeg štetnog utjecaja niskih temperatura i primjena većine sredstva za zaštitu bilja tada je ograničena zbog mogućeg negativnog utjecaja na klijavost polena ili zbog potencijalne opasnosti (otrovnosti) za oprašivače (pčele medarice)!

Zbog proteklih oborina zabilježenih u danima 15.4.-20.4. 2022. bilježimo vrlo povoljne uvjete za razvoj najvažnije bolesti jabuka i krušaka- uzročnika krastavosti (Venturia) (moguće nove oborine 22.4. 2022.)!

Mjereno od početka 2022. godine zbroj prosječnih dnevnih temperatura iznad 0°C do jučerašnjeg dana (19.4.) u središnjem dijelu Županije iznosi 544.3°C, pa naredne oborine mogu pogodovati oslobađanju jačeg prezimljujućeg potencijala (askospora) uzročnika krastavosti! Jače oslobađanje prezimljujućeg potencijala uzročnika ove bolesti očekujemo u nasadima gdje krajem protekle jeseni nije primijenjena otopina UREA-e, gdje mehanički nije sakupljano i uništeno otpalo lišće nakon zimske rezidbe, gdje krajem zime nije primijenjen vapneni dušik, te u nasadima gdje je lanjsko lišće “sakupljeno” u mrežama protiv tuče iznad vrhova voćaka!

U takvim nasadima već i manja količina oborina u narednim danima (>0,2 mm), uz dugotrajno vlaženje biljnih organa (>13 sati), može pri jutarnjim temperaturama >10°C uzrokovati slabiju primarnu zarazu!

Budući temperature zraka u narednih tjedan dana ne očekujemo značajno iznad 20°C, u takvim uvjetima ne očekujemo mogući raniji razvoj karantenske bakterijske paleži (Erwinia amyloflora)!

Od sredine zadnjih dana proteklog mjeseca ožujka (25.3.) primjećujemo pojavu početnog  “infektivnog” stadija pepelnice jabuka (Podosphaera leucotricha) iz pupova (naročito u nasadima gdje je ova bolest prisutna nakon ranijih sezona)! Stoga je potrebo planirati redovito suzbijanje uzročnika pepelnice u nasadima jabuka registriranim organskim i anorganskim fungicidima!

VAŽNO: Broj i razmak tretiranja, te izbor fungicida protiv uzročnika krastavosti jabuke i kruške (Venturia) i drugih ekonomski značajnih bolesti (npr. Podosphaera, Monilinia) prvenstveno ovisi o količini i rasporedu oborina (mm), te zabilježenim temperaturama zraka (°C) u narednom razdoblju! Stoga izbor dopuštenih pripravaka (fungicida) (uz poštivanje ograničenja) za zaštitu jabuka i krušaka treba prilagoditi dominantnim uzročnima bolesti čiji jači razvoj očekujemo tijekom i nakon cvatnje (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

Od početka cvatnje jabuka pratimo pomoću bijelih ljepljivih ploča let jabučne osice (Hoplocampa testudinea), a pomoću feromonskih klopki druge ekonomski značajne leptire, među kojima smo u proteklom razdoblju zabilježili početak leta: npr. prezimljujuće populacije breskvinog savijača (Cydia molesta) i neke vrste savijača kožice plodova (Archips) i moljca okruglih mina (Leucoptera)!

VAŽNO: Početkom cvatnje jabuka potrebno je postaviti metodu konfuzije (zbunjivanja) jabučnog savijača (Cydia pomonella) (npr. Isomate C TT, RAK 3), što savjetujemo korisnicima IAKS potpora Programa ruralnog razvoja (“Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene”) tip operacije “Metoda konfuzije štetnika u višegodišnjim nasadima“!

Ne preporučujemo koristiti insekticide tijekom cvatnje jabuka i krušaka! Premda fungicidi ili mikrobiološki pripravci nisu opasni niti otrovni za pčele, koristiti ih u doba dana kada nema oprašivača u nasadima!

Obavijest vlasnicima nasada krušaka!

Neke sorte krušaka započele su cvatnjom početkom mjeseca travnja (Gornje Međimurje), a većina sorata je u središnjem dijelu Županije dana 7.4. 2022. bila u punoj cvatnji (otvoreno 25-50 % cvjetova). Radi suzbijanja uzročnika krastavosti krušaka (Venturia pyrina) preporučujemo tijekom cvatnje redovitu i naizmjeničnu primjenu registriranih površinskih organskih fungicida, anilino-pirimidina i strobilurina (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/) (broj i raspored aplikacija prilagoditi najavama oborina – najbolje preventivno prije najavljenih kiša)!

U uvjetima prohladno-vlažnog (kišovitog) razdoblja moguća je na kruškama pojava bakterijske paleži i pjegavosti (Pseudomonas syringae). Moguće je radi suzbijanja ove bolesti koristiti biološke pripravke na osnovi Bacillus subtilis (i/ili Bacillus amyloliquefaciens)!

U nasadima krušaka tijekom i krajem cvatnje kontrolirati populaciju kruškine buhe (Psylla pyri), a mjere suzbijanja provoditi nakon što iz odloženih jaja razvojem započne barem 30 % ličinki (nakon cvatnje krušaka). Prva odložena jaja prezimljujuće populacije kruškine buhe na naličju lišća uočili smo na nezaštićenim stablima još 6. travnja o.g. (u zapadnom dijelu Županije ili gornjem dijelu Međimurja). Ipak, prohladno proteklo razdoblje (16.-20. 4. 2022.) nije optimalan za raniju pojavu ličinki ovog štetnika!

Većina insekticida su vrlo opasni i otrovni za pčele, pa tek nakon cvatnje krušaka valja poduzeti sve predradnje da se izbjegne negativni učinak na pčele (pokositi cvatući podrast, vremenom aplikacije izbjegavati prisutnost pčela u nasadima)! Tek nakon cvatnje krušaka planirati mjere zaštite protiv kruškine buhe, te ih provoditi u doba dana kada pčele medarice ne lete.

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Pripremi za ispis