Obavijest proizvođačima jabuke i kruške

U posljednjih  24 sata na području naše županije na mjernim instrumentima, zabilježene su oborine u količini od 10-19 mm. Na većini lokacija zabilježeni su uvjeti za srednju  infekciju krastavosti jabuke (Venturia inaequalis  .Na tim područjima obavezno je provesti zaštitu nekim od pripravaka sintetičnog djelovanja uz dodatak kontaktnih pripravaka. Ova  zaštita ujedno je i preventiva za slijedećih nekoliko dana kada su najavljene ponovo oborine. Pripravci sintetičnog djelovanja: Score 250 EC, Difcor, Argo EC, Difenzone,  Sercadis plus (posljednji ima dobro djelovanje na pepelnicu).

Pripravci kontaktnog  djelovanja: Ditianon: Delan SC, Delan 700 WDG, Delan Pro , Alcoban, Dynamo

Na lokacijama gdje postojala dosadašnjih godina problem sa bakterijskom paleži jabuke (Erwinia amylovora), moguće je koristiti pripravak Serenade ASO.

Praćenjem pojave štetnika utvrđen početak leta minera okruglih mina (Leucoptera malifoliella) tako da treba pratiti pojavu ovog štetnika.

U cvatnji nije dozvoljeno korištenje insekticida.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                  Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

 

 

Pripremi za ispis