Obavijest proizvođačima soje

Nakon sjetve soje, a prije nicanja soje i korova moguća je primjena herbicida koji suzbijaju sjemenske širokolisne i travne korove. U ovom periodu primjenjuju se „zemljišni herbicidi“.

Za tu namjenu za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova nakon sjetve, prije nicanja kulturne biljke i korova  može se primijeniti jedan od herbicida: Sencor, Metrex, Scorpio, Koban 600, Senat i dr.

Za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i nešto uskolisnih moguće je primijeniti slijedeće herbicide: Frontier X 2, Dual Gold 960 EC, Dost 330 EC, Stomp aqua i dr.

Preporučena sredstava primijeniti sukladno uputama proizvođača i u skladu sa FIS bazom , ambalažni otpad propisno zbrinjavati te voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Sredstva za zaštitu bilja primjenjujte sukladno uputama, a sve podatke o registriranim sredstvima za zaštitu bilja možete provjeriti u Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 

                                                                                                                              Vesna Bradić, dipl.inž.agr.

                                                                                                                     e-mail: Vesna.Bradic@mps.hr

Pripremi za ispis