Obavijest proizvođačima šljiva

Šljivine osice (Haplocampa minuta, Haplocampa flava) su jedan od najznačajnijih štetnika u nasadima šljiva te je poželjno vršiti monitoring spomenutog štetnika pomoću bijelih ljepljivih ploča. Kritičnim ulovom smatra se više od 20 osica po bijeloj ploči. Primjena insekticida u nasadima dopuštena je u fazi opadanja latica.

Tretiranje ukoliko je potrebno, obaviti u rano jutro ili predvečer kada pčele ne lete, te je prije tretiranja potrebno pokositi korove u cvatnji.

Dozvoljeni insekticidi za borbu protiv šljivinih osica su: MOSPILAN 20 SG, DECIS 2,5 EC i DIREKT.

Po završetku cvatnje a prije oborina za zaštitu šljiva od bolesti lista mogu se koristiti fungicidi KASTOR I FUTURA 50.

Preporučene pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu !!

Nakon tretiranja ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu propisno zbrinuti!!

 

                              Marko Borić, mag.ing.agr

e-mail: marko.boric@mps.hr

Pripremi za ispis