Obavijest proizvođačima ranih kupusnjača

Prije mjesec dana tržnim proizvođačima ranih kupusnjača uputili smo obavijest o ograničenjima i zabranama kod primjene nekih insekticida (11.3. 2022.), a koja naknadno tijekom mjeseca travnja ili početkom svibnja o.g. mogu rezultirati povećanim štetama u ranom uzgoju povrtnih kupusnjača (npr. kupus, kelj, cvjetača, brokula) od prezimljujuće generacije kupusne muhe (Delia brassicae)! Sadnja ranih kupusnjača ove sezone se odvija u teškim uvjetima: u proteklom mjesecu ožujku o.g. iznadprosječno prohladno vrijeme je zabilježeno u prvih 20-ak dana (1.3.-20.3.), a oborine su proteklog mjeseca padale samo u zadnjem danu (31.3.)! Malo je oborina zabilježeno od početka kalendarske 2022. godine: u središnjem je dijelu Međimurja od 1.1.-13.4. 2022. izmjereno 118,0 mm umjesto prosječno očekivanih 182,2 mm!

Tablica 1. Zabilježene najniže jutarnje temperature u Međimurju početkom druge dekade mjeseca travnja (10.4.-12.4. 2022.):

Mjerni lokalitet 10.4. 2022. 11.4. 2022. 12.4. 2022.
Železna Gora 1,62°C 0,23°C 3,16°C
Trnovčak 0,87°C 0,38°C 0,75°C
Mursko Središće 0,18°C -1,38°C -0,69°C
Novakovec -0,38°C -2,22°C -0,74°C
Belica 0,87°C 0,38°C 0,75°C
Svjeti Juraj u Trnju 0,38°C -0,77°C 0,93°C
Donja Dubrava 1,72°C -2,25°C 2,42°C
Kotoriba -0,89°C -3,36°C 0,06°C

Od početka ovog mjeseca bilježimo izmjenu prohladno-vlažnih razdoblja sa iznadprosječnom toplinom. Nakon što smo početkom mjeseca prohladnu kišu bilježili na svim mjernim županijskim mjestima, najviše su dnevne temperature nekoliko dana bile u rasponu od 19,4°do 21,0°C (5.4.-8.4. 2022.)! Prema najavama, kiša je ponovno padala 9. travnja o.g. na svim mjestima u Međimurju u količini od 6,6 mm (Kotoriba – istočni dio Međimurja) do 21,4 mm (Železna Gora – zapadni dio Međimurja). U središnjem je dijelu Županije tada zabilježeno od 12,4 mm (Mursko Središće) do 13,6 mm (Belica)! Posljednja dva dana naviše su temperature ponovno u rasponu 19,5°-21,2°C! Ali, jutra su još početkom ovog tjedna bila prohladna, s lokalnom pojavom mraza (vidi Tablicu 1.)! Iznadprosječnu toplinu očekujemo još tijekom 14.4. 2022., a naknadno će zbog sjevernih strujanja narednog vikenda ponovno osvježiti!

Od početka mjeseca travnja o.g. sadržaj vlage na dubini 7 cm smanjen je sa 39,1 % na 30,7 %  (prije oborina zabilježenih nakon 31.3. 2022. sadržaj vlage na dubini 7 cm bio je svega 19,3 %, pa je vrlo rano posađene presadnice u polju trebalo navodnjavati!). U takvim je uvjetima rane presadnice kupusnjača u polju ili vrtovima trebalo pokrivati paučinastom folijom!

Od povrtnih vrsta (izuzev krumpira) koje u našoj zemlji uzgajamo na otvorenim poljima kupusnjače zauzimaju najveće površine. Sredinom 1990-ih godina procijenilo se da unatoč mjerama zaštite neželjeni organizmi prosječno smanjuju prinose 24 %, od čega uzročnici bolesti 4 %, štetnici životinjskog podrijetla 15 %, a korovi 5 %! Globalnim klimatskim promjenama i liberalizacijom trgovine biljnim proizvodima, sjemenom i sadnim materijalom na zajedničkom europskom tržištu, procijenjene prosječne štete u povrtnim kupusnjačama se zadnjih sezona povećavaju!

Budući kod nas čak 62,5 % svih zabilježenih šteta u povrtnim kupusnjačama potječu od štetnika životinjskog podrijetla (najčešće od neželjenih kukaca), proizvođačima savjetujemo redovito provjeravati zdravstveno stanje usjeva i protiv permanentnih štetnika provoditi usmjerene mjere zaštite.

Proizvodnja ranih usjeva kupusnjača nije moguća bez kvalitetne zaštite protiv prezimljujuće populacije kupusne muhe (Delia brassicae), koja se javlja u prosječnim sezonama već krajem ožujka ili najčešće tijekom travnja! Pritom je napad prezimljujuće populacije ovog nametnika koncentriran na relativno malobrojna polja zasađena ranim povrtnim kupusnjačama, pa su štete nezaštićenih usjeva gotovo 100 %! Ranijih godina su u poljskim pokusima u našim proizvodnim uvjetima odlični rezultati dobiveni preventivnim potapanjem kontejnerskog rasada prije sadnje u insekticidnu otopinu (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/). Dopuštenje za tu namjenu do početka 2019. su imali insekticidi na osnovi imidakloprida i tiametoksama!

VAŽNO: Uredbom Europske komisije od 24.5. 2013. insekticidima na osnovi imidakloprida i tiametoksama je zabranjena uporaba za folijarno tretiranje biljaka u polju prije cvatnje zbog mogućih negativnih posljedica na pčelinje zajednice! Od 1. siječnja 2019. zabranjuje se primjena većine insekticida iz skupine neonikotinoida (imidakloprid, tiametoksam) na otvorenom u svim poljoprivrednim usjevima! Uporaba pripravaka na osnovi imidakloprida  je dozvoljena samo u zaštićenom prostoru koji je trajni staklenik, a tretirano bilje mora ostati u zaštićenom prostoru tijekom cijelog svojeg životnog vijeka.

Ukoliko se ne provede potapanje kontejnerskog rasada pred sadnju, mjere zaštite je potrebno provoditi u vrijeme pojeve prezimljujuće populacije kupusne muhe u usjevu prskanjem usjeva uz povećani utrošak škropiva ili preventivnom primjenom granuliranih insekticida u sadnji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/). VAŽNO: Za folijarno suzbijanje kupusne muhe (Delia brassicae)  u ranom kupusu, kelju, cvjetači i brokuli u našoj zemlji nema registriranih insekticida (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/) (izuzev kelja pupčara, gdje je za tu namjenu dopuštena primjena acetamiprida), pa je od izravnih mjera zaštite u sadnji ranih kupusnjača jedino moguće planirati i preventivno primijeniti dopuštene granulirane insekticide na osnovi djelatne tvari cipermetrin i teflutrin (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

Napad prezimljujuće populacije kupusne muhe (Delia) može se umanjiti i/ili izbjeći poštivanjem plodoreda i pokrivanjem presadnica odmah nakon sadnje u polje paučinastim folijama. Preporučuje se uz polja i/ili gredice ranih kupusnjača postavljati žute ljepljive ploče.

Vremenski uvjeti su samo pojedinih dana bili optimalni za aktivnost štetnika životinjskog podrijetla u usjevima ranih kupusnjača (npr. 28.3.-29.3.; 6.4.-8.4.; 12.4.-14.4.)! Pojedini topli završetkom mjeseca ožujka i pojedini dani tijekom travnja o.g.  pogodovali su ranoj pojavi nekih nametnika: primjerice pojavu prvog leptira na feromonske Csalomon klopke za leptire sovica u zapadnom dijelu Međimurja smo zabilježili 6. ožujka 2022.!

Osim različitih uzročnika polijeganja mladih presadnica kupusnjača, u ranom uzgoju ovih kultura od mjeseca ožujka do kraja mjeseca svibnja u polju ne bilježimo značajne štete od uzročnika biljnih bolesti kao kod ljetnog uzgoja (što bilježimo od sredine lipnja do sredine ili kraja mjeseca rujna)! Zbog relativno niskih noćnih proljetnih temperatura neke bolesti pri ranom uzgoju povrtnih kupusnjačama najčešće ne pronalazimo, npr. koncentrične pjegavosti (Alternaria brassicae, Alternaria brassicicola), bakterijsku tamnu trulež žilnog staničja (Xanthomonas campestris pv. campestris) i kupusnu kilu (Plasmodiophora brassicae).

Vrlo opasna i ponekad česta biljna bolest u ranim kupusnjačama je plamenjača (Peronospora parasitica), pa je nakon presađivanja u polje potrebno preventivno zaštititi usjeve dopuštenim pripravcima (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/)! Moguće jačoj pojavi plamenjače ranih kupusnjača pogoduje sjetva zaraženog sjemena, te zalijevanje “kišenjem” ili “orošavanjem” ranih usjeva u polju pokrivenih paučinastom folijom zbog zaštite od niskih noćnih temperatura! U pravilu, kasnija pojava plamenjače povrtnih kupusnjača u polju značajno ne utječe na prinose, ali može umanjiti tržnu vrijednost proizvodnje. Naročito se to odnosi na cvjetaču i brokulu, gdje plamenjača osim listova napada i cvijet. Pritom nastaju tamne površinske ili unutrašnje promjene boje staničja.

Protekle i moguće naredne oborine, uz mogući porast temperatura zraka, pogodovat će porastu korova, naročito na poljima ranih kupusnjača gdje nije provedeno njihovo preventivno suzbijanje primjenom zemljišnih herbicida (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/)! Vrlo je mali broj registriranih herbicida u našoj zemlji za naknadno suzbijane korova u ranim povrtnim kupusnjačama dopuštenih tijekom prvih mjeseca dana nakon presađivanja u polje, a njihova djelotvornost značajno ovisi o količini i rasporedu oborina (i navodnjavanju usjeva) (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

 

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Pripremi za ispis