Obavijest proizvođačima ječma

Ratarima-proizvođačima ozimog ječma- preporučamo kontrolu usjeva u narednom periodu na prisutnost bolesti koje se najčešće javljaju na listu ove žitarice , a to su ; mrežasta pjegavost ječma (Helminthosporium teres) i siva pjegavost lista ječma (Rhynchosporium secalis), te po potrebi provesti zaštitu.

Za suzbijanje ovih bolesti registrirani su fungicidi: AMISTAR 250 SC, COSAVET DF,DOMARK 40 ME,FOLICUR EW 250,IMPACT 25 SC,ELATUS ERA,ASCRA XPRO,MIRADOR 250 SC,CUSTODIA,ULYSSES,RETENGO,AZAKA,SULGRAN,COMRADE,ELATUS PLUS, ZOXIS 250 SC i drugi.

Također je vrijeme primjene regulatora rasta. Namjena regulatora rasta je usporavanje rasta žitarica i sprječavanje polijeganja žitarica jer se blokira izduživanje stanica-internodija ; Moddus 250, Moddus evo, Moxa, Next, Cycocel 750.

Tretiranje izvršiti po mirnom vremenu!

Sredstvo primijeniti sukladno etiketi korištenog sredstva , zbrinuti ambalažu na propisani način, redovito voditi evidenciju sredstava za zaštitu bilja, pridržavati se i Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 14/14.

Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.,

                                                                                                                 e-mail: Ana-Marija.Cajkulic@mps.hr

 

Pripremi za ispis