Obavijest voćarima

Nasadi trešanja i višanja su ovisno o sorti i položaju su  u fazama početak cvatnje, puna cvatnja. U ovoj fazi prije najavljenih oborina preporuka je izvršiti tretiranje protiv monilije (Monilia laxa) koja uzrokuje sušenje cvijetova i grančica.

Zaštitu provesti jednim od fungicida: Chorus 50 WG, Signum i dr.

Vrijeme je za postavljanje i žutih ploča u nasade zbog praćenja trešnjine muhe (Rhagoletis cerasi), najkasnije do 15.04.

Preporučena sredstava primijeniti sukladno uputama proizvođača i u skladu sa FIS bazom , ambalažni otpad propisno zbrinjavati te voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Marijana Milušić dipl.ing.agr

Email:marijana.milusic@mps.hr

Pripremi za ispis