Obavijest poljoprivrednim proizvođačima jabuka

Većina nasada jabuka se nalaze u fazi ružičastog pupa, te je potrebno izvršiti zaštitu dopuštenim fungicidima protiv čađave krastavosti (Venturia inaequalis).

Za borbu protiv navedene bolesti koristiti jedan od preparata: DELAN 700 WDG, CHROMODIN S-65, CHORUS 75 WG, POLYRAM DF, DIFCOR, ARGO itd.

Vrlo je važno na vrijeme, tj. u ovim fazama razvoja jabuke osigurati i kvalitetnu zaštitu protiv pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) jednim od navedenih registriranih preparata na bazi sumpora: CHROMOSUL 80, KALINOSUL 80 WG itd.

U nasadima u kojima je prisutna jabučna krvava uš (Eriosoma lanigerum) potrebno je provesti njeno suzbijanje pripravkom CLOSER.

Pripravke koristiti isključivo prema uputstvima proizvođača te sukladno FIS bazi Ministarstva poljoprivrede !

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida !

Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način, te voditi evidenciju o izvršenim tretiranjima !

 

                                                                                                       Marko Borić, mag.ing.agr.,

                                                                                                     e-mail: marko.boric©mps.hr

 

 

Pripremi za ispis