Obavijest voćarima

Pozivamo i savjetujemo proizvođače jezgričavog voća, intenzivnih nasada jabuka i krušaka da izvrše zimsko prskanje voćaka jer se nasadi jabuka nalaze u fazi B, – bubrenja pupova, nasadi krušaka u fazi C otvaranje pupa, stoga savjetujemo izvršiti zaštitu protiv bakterijskog paleža (Erwinia amylovora) i čađave krastavosti (Venturia inaequalis).

Za zimsko ili „plavo prskanje, primijenite jedan od pripravaka na bazi bakra: Bordoška juha Caffaro 20 WP, Bordoška juha 20 WP Manica, Nordox 75 WG, Champion, Neoram WG, Cuprablau Z 35 WG ili gotovu  kombinaciju bakrenog preparata i mineralnog ulja: Modro ulje.

Zimsko ili tzv “Plavo prskanje” obaviti po mirnom vremenu i sa svih strana oprskati kako krošnje tako i debla voćaka i utrošiti što više škropiva.

Povećanjem temperature moguća je pojava jabučnog cvjetara( Anthonomus pomorum). Najčešće su ugroženi  voćnjaci jabuka uz rubove šuma, kritičnim brojem se smatra 20-30 jedinki metodom otresanja  100 izboja.

Nasadi bresaka i nektarina nalaze se fazi balona i početka cvatnje izvršiti zaštitu od uzročnika sušenja grančica i grana monilija (Monilia laxa) i upotrijebiti jedan od fungicida: Chorus 50 WG, Luna experience, Teldor SC 500, Switch 62,5, Signum, Nativo 75 WG, Indar 5 EW.

 VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji(http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Korisnici sredstava za zaštitu bilja trebaju voditi evidenciju o izvršenim tretiranjima.

Đurđica Kšenek, dipl. ing, agr.

E-mail: durdica.ksenek@mps.hr

Pripremi za ispis