Obavijest vlasnicima nasada jabuka i krušaka

Zbroj prosječnih dnevnih temperatura od početka ove godine do jučerašnjeg dana izmjeren u središnjem dijelu Međimurja iznosi 286,8°C! Od početka kalendarske 2022. godine bilježimo značajno manje oborina od prosjeka, pa je tijekom razdoblja 1.1.-24.3. 2022. u središnjem dijelu Međimurja zabilježeno samo 39,4 mm oborina (čak 69,4 % manje od očekivanih vrijednosti)! Vlaga zemljišta nadalje pada, te od početka ovog mjeseca sa 33,8 % smanjena na 22,3 % (na dubini 7 cm)!

Meteorološki su uvjeti posljednjih mjesec dana vrlo neobični i pritom dominira prohladno-suho razdoblje. Naime, nakon 22. veljače o.g. je zahladnilo je u odnosu na prethodne uvjete, pa su jutarnje temperature u svim danima od 22.2. do 15.3. o.g. uz riječne doline u Međimurju s negativnim vrijednostima (najhladnije jutro je bilo dana 12.3. 2022. s vrijednostima uz riječne doline od -10,8° do -11,2°C). Zbog hladnih zračnih strujanja i dnevne su bile niže od 10°C tijekom najvećeg broja dana u razdoblju 25.2.-12.3. 2022.! Prosječna temperatura zraka u prvoj polovici ovog mjeseca iznosila je samo 0,8°C (-4,8°C hladnije od prosjeka) (ovogodišnja prva polovica mjeseca ožujka jedna od najhladnijih u povijesti mjerenja). Niske i negativne noćne temperature ponovno smo zabilježili u danima 18.3.-24.3., s jutarnjim vrijednostima uz riječne doline u rasponu od -1,8° do -6,9°C! Ipak, najviše dnevne temperature zadnja su četiri dana u porastu 13,9° do 23,6°C! Narednih će tjedan dana najviše dnevne temperature nadalje dosezati vrijednosti 18-21°C, a jutra više neće biti tako hladna (uz pozitivne vrijednosti 3-7°C)!

U takvim uvjetima u proteklih tjedan dana započinje otvaranje vršnih zimskih pupova dominantnih sorata u plantažnim nasadima jabuka (npr. sorta Idared, Jonagold, Zlatni delišes), ali je napredovanje vegetacije jabuka zbog prohladnih noći usporeno! Premda pri sumi temperatura 250-300°C očekujemo početak dozrijevanja prvih zimskih plodišta uzročnika krastavosti jabuke i kruške (Venturia inaequalis, Venturia pyrina) na otpalom i zaraženom prošlogodišnjem lišću, tome ne pogoduje dosadašnji nedostatak oborina. Moguće oborine očekujemo tek krajem ovog mjeseca (30./31.3.)!

Vremenski uvjeti tijekom proteklih zimskih mjeseci utječu na prezimljujuću populaciju najvažnijih štetnih organizama životinjskog podrijetla (fitofagni kukci i grinje) u jabučastim voćnim nasadima (vidi Tablicu 1.)!

Tablica 1. Prvi pregled jabučastog voća početkom vegetacije na ekonomski značajnije neželjene organizme (fitofagne grinje, kukci):

Neželjeni organizam Mjesto kontrole (biljni organ) Stadij neželjenog organizma Kritični broj
Crveni voćni pauk (Panonychus ulmi) 2-godišnja grančica (10 x 20 cm dužine) zimsko jaje 1000/1 m grančice
Lisne uši

(Aphis pomi)

1-godišnje grančice zimsko jaje 25 jaja/1 m grančice
Kalifornijska štitasta uš (Diaspidiotus perniciosus) kora drveta, debla i grane štitovi Kritični broj je nula! Napad se ne tolerira!
Mali mrazovac (Operopthera brumata) u pazuhu pupa ili rašljama grana jaje 2 jaja/1 m grančice
Savijači pupova i kožice plodova (Adoxophies, Pandemis, Spilonota, Hedya) U pazuhu cvjetnog pupa, ispod oštećene kore grančice nedorasle gusjenice u dijapauzi 1 gusjenica/1 m grančice
Moljac kružnih mina (Leucoptera malifoliella) na deblu, grani, rašljama kukuljica 10-20 kukuljica po stablu
Staklokrilka (Synanthedon myopaformis) deblo, skeletne grane gusjenice Mamci s jabučnim sokom tijekom ljeta.
Krvava uš jabuke (Eriosoma lanigerum) Stabla, izdanci iz podloge, deblo, grane prezimljujuće jedinke 10 % zaraženih stabla
Kruškina buha

(Cacopsylla pyri)

2-godišnje i 3-godišnje grančice jaja 5-10 % grana s odloženim jajima

Nakon završetka zimske rezidbe preporučujemo vlasnicima plantažnih nasada pregledati i pripremiti uređaje za zaštitu bilja, te u narednih desetak dana planirati prvu preventivnu zaštitu dopuštenim bakarnim fungicidima ili kombiniranim bakarno-mineralnim pripravcima (osim suzbijanja krastavosti bakarni pripravci su u nasadima jabučastog voća značajni zbog preventivne zaštite karantenske i bakterijske paleži i drugih bolesti drva – Erwinia amylovora, Nectria spp.) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Za prve usmjerene zaštite jabuka i krušaka odabrati mirne dane bez jačeg vjetra, s povišenom vlažnosti zraka, bez negativnih temperatura naredne noći, te uz povećani utrošak škropiva ako se prezimljujući stadiji nekih štetnika (vidi Tablicu 2.) suzbijaju povećanim količinama mineralnih/parafinskih ulja.

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

VAŽNO: Nasade jabuka i krušaka obavezno pregledati na prezimljujuće populacije štitastih (Diaspidiotus, Epidiaspis) i lisnih uši (Apidae), zimska jaja crvenog voćnog pauka (Panonychus), te ostale najčešće štetnike čiju brojnost provjeravamo početkom vegetacije jabučastog voća (vidi Tablicu 1.)! Moguću potrebu primjene dopuštenih insekticida početkom vegetacije jabučastog voća biramo prema dominantnim neželjenim organizmima uočenim u voćnim nasadima (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)

Sukladno “Pravilniku o mjerama za sprječavanje širenja i suzbijanja kalifornijske štitaste ušiQuadraspidiotus perniciosus Comst.” (NN 17/09) obavezno u nasadima gdje se lokalno pojavljuje karantenska kalifornijska štitasta uš koristiti dopuštena sredstva za suzbijanje ovog napasnog nametnika (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

U plantažnim nasadima krušaka, ali također u manjim mješovitim nasadima uz okućnice ili vikendice u prvim mjerama zaštite valja planirati i usmjereno suzbijanje obične kruškine buhe (Cacopsylla pyri). Početkom pupanja pratimo brojnost prezimljujućih odraslih oblika kruškine buhe. Ako tada metodom udaraca gumenom palicom pri 100 udaraca ulovimo 100-150 odraslih buha, smatra se da je njihovo kemijsko suzbijanje opravdano (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Lokalno se na kruškama pojavljuje i kruškina grinja (Eriophyes piri).

U prvim mjerama zaštite jabučastog voća utrošiti veću količinu škropiva.

U stadiju “mišjih uši” jabuke bit će potrebno preventivno postavljanje mamaca za smanjenje populacije potkornjaka (npr. voćni sipac – Xyleborus) u obliku crvenih ljepljivih ploča i otopine etilnog alkohola, naročito u nasadima jabuke koji su bili u proteklim sezonama oštećeni tučom, niskim temperaturama, suviškom ili nedostatkom vode.

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Pripremi za ispis