Obavijest poljoprivrednim proizvođačima jabuke, kruške i dunje

Toplo vrijeme u protekla dva dana uvjetovalo naglo kretanje vegetacije u nasadima jabuke, kruške i dunje. Suho vrijeme ne pogoduje pojavi  krastavosti jabuke i kruške (Venturia inaegualis), no za sredinu slijedećeg tjedna najavljena je mogućnost manje količine kiše .Pojavi primarnih infekcija krastavosti jabuke pogoduju oborine  i duži period vlaženja lista . Stoga upozoravamo proizvođače da izvrše prvu zaštitu protiv ove bolesti  nekim od pripravaka  na bazi bakra : Nordox 75 WG, Cuprocaffaro 50, WP, Neoram WG, Cuprablau Z 35 WG, Codimur SC, Copper Key ;Cupra, Champuon WG 50 , Bordoška juha 20 WP – Manica i dr.

Bakreni pripravci ujedno pridonose smanjenju infektivnog potencijala patogena  bakterijske paleži jabuke (Erwinia amylovora) i raka jabuke (Nectria galligena)  .

U nasadima gdje je utvrđena jača pojava   jaja lisnih ušiju ( Aphididae), jaja  crvenog pauka (Panonycus ulmi) ili  prisutnost štitastih ušiju (Quadraspidiotus perniciosus), tretiranje je  moguće   provesti bakrenim pripravcima uz  dodatak  mineralno ulje: Bijelo ulje

Mineralno svijetlo ulje, Ovitex, Oviprom top ,Lainicol i dr  ili gotovim mješavinom pripravkom Modro ulje.

Pregledom nasada jabuke utvrđena je pojava  jabučnog cvjetara (Anthonomus pomorum),

kritičnim brojem smatra se 15 odraslih insekata na 100 pregledanih pupova.

Obaviti pregled i po potrebi izvršiti tretiranje nekim od slijedećih pripravaka : Decis 2,5 EC ili

Poleci  plus.

U nasadima kruške pratiti odlaganje jaja i piljenje ličinki kruškine buhe (Psylla sp).

Postavljanjem crvenih ljepljivih ploča i bočica s  50 % -tnim etilnim alkoholom može se pratiti pojavu potkornjaka ( Scolytidae), a ujedno se time smanjuje i populacija tih štetnika.Za praćenje ovih štetnika dovoljan je 1 lovka po ha , a za smanjivanje populacije 8-10 lovki po ha.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

 

 

Pripremi za ispis