Obavijest poljoprivrednim proizvođačima lukovičastog povrća

Postizanje visokih prinosa kod proizvodnje lukovičastog povrća zahtjeva osim pravilne agrotehnike i gnojidbe , nezakorovljeni usjev.Za postizanje čistih usjeva potrebno je odabrati herbicid na osnovu poznavanja zakorovljenosti parcele u prethodnim godinama.

Suzbijanje korova može se provodit:

nakon sadnje prije nicanja, nakon nicanja kulture u ranom postu, primjenama nakon nicanja kulture i korova u split aplikaciji 2 ili 3 puta sa sniženim dozama.

Dozvole za suzbijanje korova u lukovičastom povrću ovisno o dozvolama imaju pripravci navedeni u tablici 1 . Kod odabira herbicida voditi računa o tome ima li dozvolu za mladi luk.

Tablica 1.

Aktivna tvar  Naziv preparata        Korov Kultura
Aklonifen Challenge 600 Jed.uskolisni i širokolisni korovi Luk iz sjemena i lučica,vlasac,češnjak
 

 

Pendimetalin

 

 

Stomp aqua

 

 

Jednogodišnji travni i širokolisni korovi

 

 

luk i češnjak

 

 

 

Prosulfokarb

 

Filon 80 EC

Jednogodišnji travni i širokolisni korovi luk,češnjak

poriluk

 

Piridat

 

Lentagran 45 WP

Jednogodišnji širokolisni luk,češnjak,poriluk,luk kozjak
 

Bromoksinil

 

Xinca

Jednogodišnji širokolisni Luk na otvorenom
Klorpiralid Lontrel 300

 

Lontrel 72

Jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi Luk iz lučica

 

Luk,češnjak,kozjak

na otvorenom

 

 

Fluroksipir

 

Starane 250

 

 

 

 

Jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi

 

Luk iz lučica ( ne za mladi)

 

 

Fluazifop-P Fusilade forte

Fusilade max

Dipol

Jednogodišnji i višegodišnji travni Luk

Luk,češnjak,vlasac

Kletodim Select super Jednogodišnji i višegodišnji travni Lik i češnjak
Cikloksidim Focus ultra Jednogodišnji i višegodišnji travni Lik, češnjak ,kozjak
Kizalofop-P Quick 5 EC Jednogodišnji i višegodišnji travni Luk, češnjak
Propakizafop Agil 100 EC

Zetrola

Jednogodišnji i višegodišnji travni Luk ( ne za mladi)
Metazaklor Butisan S Jednogodišnji uskolisni i širokolisni češnjak
Pelargonična kiselina Belouhka Jednog uskolisni i

Jednog i dvog. širokolisni

Luk, nakon sjetve, a prije nicanja
Glifosati Cidokor Plus

Roundap Rapid

  Luk, nakon sjetve, a prije nicanja

Kod uzgoja luka na manjim površinama moguće je prekrivanje tek izniklog luka sa agrotekstilom (lutrasilom, agril), da se spriječi napad lukove muhe ( Delia spp.).

Za suzbijanje lukove muhe i žičnjaka u usjevima luka, češnjaka i kozjaka ( uzgoja na otvorenom ),može se koristiti pripravak Columbo 0,8 MG. Sredstvo se primjenjuje za suzbijanje ličinke lukove muhe. Primjena u količini 12 kg/ha. Sredstvo se primjenjuje tijekom presađivanja, tretiranjem u brazdu oko zone korijena na dubinu 8 cm, pomoću depozitora za granulirane insekticide s difuzorom FISHTAIL DXP.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

Pripremi za ispis