Primjena GIS-a, dronova i sustava navigacije u preciznoj poljoprivredi

U sklopu provedbe planiranih demonstracijskih aktivnosti, Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva organizirala je u suradnji sa Sveučilištem u Zadru i  Poslovnim centrom Sveučilišta u Zadru edukativnu demonstracijsku aktivnost „Primjena GIS-a, dronova i sustava navigacije u preciznoj poljoprivredi“.

Demonstracija je održana na poljoprivrednom dobru „Baštica“ Sveučilišta u Zadru, u blizini mjesta Suhovare. Kao vanjski predavač odnosno demonstrator angažirana je tvrtka s velikim iskustvom u primjeni inovativnih tehnologija „Technologic industry“ d.o.o. iz Samobora.

 

 

Osnovni cilj ove edukacije bio je upoznati naše poljoprivredne proizvođače s primjenom GIS-a (geoinformacijskih sustava) i precizne poljoprivrede korištenjem najmodernijih bespilotnih letjelica   (dronova), kako bi uvođenjem najmodernije digitalne tehnologije unaprijedili postojeće poslovne i proizvodne procese.

Geoinformacijski sustavi su sustavi za upravljanje geografskim podacima koji poljoprivrednicima stavljaju na raspolaganje brojne informacije na temelju kojih mogu izraditi interaktivne karte o svojim poljima, nasadima i u skladu s istim donositi odluke o provođenju procesa u poljoprivrednoj proizvodnji.

Dakle, osnovni cilj GIS-a i precizne poljoprivrede je prikupiti što više podataka s poljoprivrednih parcela, obraditi i analizirati prikupljene podatke te primijeniti na proizvodnim površinama potrebne agrotehničke mjere u nasadima i usjevima.

Precizna poljoprivreda služi ekonomskim i ekološkim poboljšanjima, prije svega pri uštedi strojeva i radnog vremena, poboljšanju ostvarenja dobiti kroz veće prinose, poboljšanja kvalitete proizvoda i smanjenju opterećenja okoliša.

Polaznici demonstracije su na početku upoznati sa zakonskom regulativom te svim potrebnim mjerama sigurnosti koje je potrebno poduzeti prije samog leta bespilotnih letjelica. Nakon toga prikazan je let drona, snimanje željenog područja te prikupljanje i obrada podataka dobivenih multispektralnim kamerama i senzorima. Isto tako polaznicima je prezentirana dodatna oprema koja se koristi u preciznoj poljoprivredi te najvažnija stvar u cijeloj priči, programska rješenja  koja služe za obradu podataka.

 

 

Također je prikazana izrada ortomozaik karta, karte vegetacijskog indeksa, aplikativnih i zonacijskih karti uz pomoć kojih je moguć detaljan pregled stanja na kartiranom području, stanje stresa biljaka, razvoja i bolesti, na osnovu čega se donosi odluka o planu zaštite biljnih kultura  i eventualno potrebnim promjenama u planiranim radnim procesima proizvodnje (npr. precizna gnojidba kad i koliko treba, korekcija navodnjavanja s obzirom na razinu pristupačne vode u biljkama i tlu i sl.)

 

 

Na kraju provedbe ove demonstracijske aktivnosti, kao zaključak možemo reći da su polaznici dobili nova znanja o upotrebi inovativnih tehnologija i precizne poljoprivrede na svojim gospodarstvima u cilju modernizacije hrvatskog poljoprivrednika te jačanje konkurentnosti na globalnom tržištu.

 

 

 Željko Pavlović dipl. ing. agr.

Pripremi za ispis