Štetnik Gastrophysa viridula na štavlju (Rumex spp.)

U knjizi „Travnjačka flora i njena poljoprivredna vrijednost“ autora  prof. dr. ing. Šostarić-Pisarčića i prof. dr. ing. Kovačevića navedeno je pet vrsta štavlja, korova koji je prisutan na dijelu prirodnih travnjaka nizinske Hrvatske. Rumex spp. ubraja se u porodicu dvornika. U knjizi je zabilježeno pet vrsta: Rumex acetosa, Rumex acetosella, Rumex alpinus, Rumex crispus i Rumex obtusifolius. Rumex spp je trajna biljna vrsta koja je kao korov prisutan na oranicama, livadama i pašnjacima. Razmnožava se uglavnom sjemenom, a na oranicama još i vegetativno upotrebom oruđa koji usitne rizome. Na livadama potiskuje kvalitetne biljne vrste. U mlađem stanju stoka ga pase, ali starenjem ogrubi te ga tada izbjegava. To omogućava njegovo širenje putem sjemena. Kasnom košnjom sjeme štavlja dolazi u sijeno, kroz probavu u stajski gnoj, te se tako vraća na livade ili oranice. Rumex acetosa sadrži K-oksalate, škodljiv je ako ga stoka pojede u većoj količini u zelenom stanju i izaziva razne poremećaje u probavi.

Jednom  rasprostranjene biljke štavlja teško ćemo suzbiti na površinama zasijanim travno-djetelinskim i djetelinsko-travnim smjesama. Uglavnom primjena  herbicida ne dolazi u obzir radi hranidbe stoke sa voluminoznom krmom. Najbolje ga se suzbija ranom košnjom da bi se spriječilo širenje sjemenom ili, ako zasijavamo djetelinsko travne smjese, lucernu ili crvenu djetelinu, upotrebom herbicida na strništu prije pripreme tla za sjetvu.

Kukac Gastrophysa viridula iz porodice kornjaša  živi na livadama i svoj razvojni ciklus ne može završiti bez štavlja. Uočen je na prirodnim livadama Bjelovarsko-bilogorske županije, a ličinke i odrasli imago izgrizaju list te može doći do propadanja biljke koja je ”napadnuta “.

 

Foto: Gastrophysa viridula na listu Rumex spp.

 

Ovi kornjaši  imaju životni vijek od 1-2 mjeseca (ženke oko 35 dana). Oklop mu se preljeva u  zlatno modro-zelenoj boji, a veličine su  4-6 mm. U kasnu jesen se počinju intenzivno hraniti i priprema za prezimljavanje traje nekoliko dana. U stadiju odraslog imaga prezime u tlu nedaleko biljki štavlja. Ovisno o vremenskim uvjetima krajem ožujka i početkom travnja  izlaze iz tla, počinju s razmnožavanjem i odlaganjem jajašaca na naličje  mladih listova štavlja. Ličinke koje se izlegu, intenzivno se hrane tako da od listova biljke može  ostati samo nervatura i na taj način pomognu u suzbijanju ovog korova.

 

Foto: Štete na listu Rumex spp.

 

Foto: ličinke G. viridula na listu štavlja

 

Veća populacija štetnika može smanjiti brojnost biljaka Rumex-a na travnjacima. Važna je pri tome kasna košnja kojom se pruža prilika ličinkama da se zakukulje u tlu.

Prema literaturi ovaj kornjaš može biti dobro došla pomoć iz prirode u suzbijanju Rumex spp. u slučajevima kad nema mogućnost primjene herbicida. Važno je pri tome prilagoditi vrijeme košnje razvojnom ciklusu kornjaša kako bi se razvio dovoljan broj jedinki ili ostaviti jedan dio livade nepokošen da se populacija poveća na taj način. Veliki broj štetnika na štavlju dovodi do propadanja biljke ovog upornog korova na livadama i lucerištima.

 

Iva Majhen-Vlašiček, dipl.ing.agr.

 

 

Pripremi za ispis